Põh­ja-Ees­ti esin­dus­jook on Val­ge­jõe Val­ge

637

Lau­päe­val, 8. sep­temb­ril kuu­lu­ta­ti Jä­ne­da laa­dal väl­ja Põh­ja-Ees­ti esin­dus­jook – sel­leks sai Valge­jõe Vei­ni­vil­la õu­na-eba­kü­doo­nia­vein Val­ge­jõe Val­ge. Joo­gi­kon­kurss kor­ral­da­ti MTÜ Aren­dus­ko­da Põh­ja-Ees­ti toidup­ro­jek­ti raa­mes, kok­ku esi­ta­ti 29 joo­ki 11 meist­rilt. Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la pe­re­nai­ne Tii­na Kuu­ler üt­leb, et te­gu on ta­lu esin­dus­vei­ni­ga, mis on Tal­lin­na va­na­lin­na res­to­ra­ni­de joo­gi­kaar­dil. Vei­niõu­nad saa­dak­se Val­ge­jõe, Va­na­kü­la, Lok­sa, Kol­ga­kü­la ko­duae­da­dest.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald toe­tab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist 5 pro­jek­ti
Järgmine artikkelRaa­si­kul sel­gi­ta­ti las­test pa­ri­mad su­vi­sed lu­ge­jad