Pit­sa­koh­vi­ku oma­nik kin­kis pre­si­den­di­le ku­re­kel­la

814

Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­gev­juht An­ne Oruaas an­dis kol­ma­päe­val, 18. ap­ril­lil jaa­ma­hoo­net kü­las­ta­nud pre­si­dendi­le üle hoo­nes pea­gi ava­ta­va pit­sa­koh­vi­ku oma­ni­ku Jan­no Vald­man­ni kin­gi­tu­se – sei­na­kel­la. „Oleks to­re ol­nud pre­si­den­di­le pit­sat pak­ku­da, aga ku­na koh­vi­kut ava­da po­le veel saa­nud, ot­sus­ta­sin nii lä­he­da­le tul­nud pre­si­den­di­le kin­ki­da Kuu­sa­lu ko­ha­lik­ku kä­si­tööd,“ lau­sus Jan­no Vald­mann. Ta kin­kis Kers­ti Kal­ju­lai­di­le Kuu­sa­lu ela­ni­ke Kris­tin Ka­la­me­he, Ras­mus Me­ri­voo ja Ju­ku-Kal­le Ad­ra­ti loo­dud ku­re­kel­la. Jan­no Vald­mann loo­dab Keh­ra pit­sa­koh­vi­ku ava­da mais. Kes soo­vib saa­da tööd, peaks võt­ma ühen­dust OÜ­ga Taig­na­rull.

Eelmine artikkelLau­lu­ka­rus­sel­li pää­se­sid SAND­RA PAR­VE Arukülast ja KRIS­TEN NOR­DEN Keh­rast
Järgmine artikkelHea Tu­ju Es­mas­päe­v esi­nes Si­poo koo­ri­fes­ti­va­lil