Pikavere kool taotleb projekteerimisraha

796

Pikavere lasteaed-algkool esitab 29. aprilliks kultuuriministeeriumile taotluse mõisakoolide riiklikust programmist toetuse saamiseks.

Taotlusvoorus saavad mõisahoonetes asuvad koolid riigieelarvest projekteerimiseks, uuringuteks ja koolituste korraldamiseks taotleda kokku 127 823 eurot (2 miljonit krooni). Pikavere kool soovib saada ligi 12 788 eurot (ligi 200 000 krooni) küttesüsteemi ja teise lasteaiarühma väljaehitamise projekteerimiseks, ütles kooli juht Maiu Plumer.

„Praegu on meil üks liitrühm ja sellest jääb väheks, järjekorras on 15 last, kes võiks 2012. aasta sügisel lasteaeda minna,“ sõnas direktor.

Lasteaiarühma projektile eelneb ehituslik ekspertiis kandekonstruktsioonide ja ahjude seisukorra ning kanalisatsiooni ja reoveepuhasti hindamisega.

Maiu Plumer: „Küttega on samuti kehvasti. Majas on neliteist ahju, aga koridorid olid talvel külmad, tervisekaitsenõuetele ei vastanud need kindlasti. CO2 programmist ei leidnud meie maaküttetoetuse palumine kahjuks veel toetust. Nüüdne projekteerimistaotlus hõlmab ka alternatiiv­energia varustuse uuringut, mille käigus tehakse ruumide energiaaudit ja hoone energiamärgistus – siis selgub, mis on koolile optimaalseim, kas jääme maakütte juurde, valime kombineeritud maa-õhk-tüüpi pumba või midagi muud.“

Pikavere kooli kütte projekteerimise orienteeruv hind on 7888 eurot (123 420,38 krooni) ja lasteaiarühma projekti koostamise maksumus 4900 eurot (76 668,34 kroo­ni). Raasiku valla eeldatav omaosalus on 1925 eurot (30 119,71 krooni), mille vallavalitsus kiitis heaks 21. aprillil.

Pikavere kooli direktor avaldas lootust, et kui uuringud ja projektid tehtud, on edaspidi suurem šanss saada ehituseks raha muudest programmidest.

Kuna riiklik programm võimaldab küsida raha ka mõisakoolide arendustegevuseks, plaanib Maiu Plumer lisada umbes 400 euro (6258,64 krooni) suuruse taotluse Pikavere koolile kangastelgedel kudumise väljaõppe jaoks.

Eelmine artikkelKulu põleng
Järgmine artikkelKuusalu laadal oli üle 2500 külastaja