Pikavere kool on teise lasteaiarühma ootel

1014

Pikavere lasteaia-algkooli direktor MAIU PLUMER usub, et teise lasteaiarühma avamisega hakkab ka kooliõpilaste arv järk-järgult kasvama.

Pikavere lasteaia-algkooli kolmes liitklassis õpib kokku 32 last. Kõige suurem on kolmas klass, kus on 9 õpilast. Neljandas klassis õpib kaks last.

Teist aastat Pikavere lasteaia-algkooli direktorina töötava Maiu Plumeri sõnul ei läinud põhikoolilt algkoolile üleminek päris valutult, kuid nüüdseks on pinged maas: „Eelmisel suvel lõpetas meie 6klassilise kooli esimene lend. Kolm last läksid Raasikule, üks Aruküla põhikooli ja kaks waldorfkooli. Kõik nad saavad seal kenasti hakkama.“

Väga tähtsaks sammuks peab direktor kooli juurde lasteaiarühma loomist ning usub, et õpilasi tuleb juurde, kui kasvab laste­aed.

„Kui laps käib siin lasteaias, on üsna tõenõoline, et vanemad ei vii teda edaspidi mujale kooli. Ja kui perest juba üks laps õpib meil, tuuakse ilmselt ka teine. Nii on lootust, et tulevikus ei pea me koolis tegema enam liitklasse,“ mõtiskleb koolijuht.

Praegu käib Pikaveres lasteaia liitrühmas 20 last vanuses 2-6 eluaastat. Direktor loodab, et sügisel on võimalik avada teine lasteaiarühm – järjekorras on juba rühmatäis ehk 18 last: „Ümbruskonnas on elujõulised külad, talud on noorte inimeste käes.“

EAS on lubanud teise rühma ruumide ehitamiseks ja sisustamiseks 31 948 eurot, Raasiku valla 2012. aasta eelarve projektis on omaosaluseks kavandatud 41 000 eurot.

Plaanide kohaselt tuleb ka teine lasteaiarühm mõisahoone esimesele korrusele – kohe sissepääsu kõrvale, kus praegu on garderoob ja üks klassiruum.
Kooliosa kolib teisele korrusele, lasteaiaga ühiseks jäävad muusikaklass ja saal.

Arvutid igas klassis
Sellest õppeaastast on Pikavere kooli igas klassis uued arvutikomplektid, kokku on neid 12. Maiu Plumer selgitab, eraldi arvutiklassi ei sisustatud seetõttu, et lastel oleks võimalus arvuteid kasutada igas tunnis, sõltumata ainest.

„Tänapäeval ei pea enam lastele õpetama arvuti kasutamist, seda oskavad nad nagunii. Meie eesmärk on, et lapsed mõistaksid – arvuti pole üksnes mängude mängimiseks, vaid eelkõige infoallikas. Uuringud on näidanud ja näeme seda ka meie koolis, et arvuti kasutamine koolitundides tõstab õpilaste, eriti poiste õpimotivatsiooni,“ räägib koolijuht.

Pikavere kooli kõik õpetajad on läbinud digi-tiigri kursused ning on võimelised tundide läbiviimiseks kasutama arvuteid.

Kolmanda ja neljanda klassi õpetaja Helju Kadakas kasutab õpetamises palju Miksikese keskkonda internetis. Lapsed teevad seal näiteks matemaatika kontrolltöid ning kuna kõigil on ka kodus arvutid ja interneti­ühendus, annab õpetaja neile Miksikesest lahendada koduseid ülesandeid. Arvutiprogramm märgib ära valed vastused ja säästab õpetajal tööde parandamisele kuluvat aega. Samamoodi kasutatakse loodusõpetuse tunnis e-töövihikuid.

Maiu Plumeri kinnitusel on ka riiklik suund viia tasemetööd ja põhikoolide lõpueksamid internetipõhiseks: „Kui lapsed on kontrolltööde lahendamisega arvutis harjunud, ei teki hiljem samamoodi eksamit sooritades hirmu.“

Esimest aastat on Pikavere koolis avatud kojusõiduks bussi või mõnd ringitundi ootavatele lastele pikapäevarühm. Direktori sõnul käivad seal kõik lapsed.
Lahendavad õpetaja Eha Puki juhendamisel koduseid ülesandeid ning saavad mängida erinevaid mänge.

Kõik oskavad kududa
Maiu Plumer näitab uhkusega lasteaia-kooli saali seinale kinnitatud kaltsuvaipa – selle kudumisel on osalenud kogu koolipere, nii õpilased kui töötajad, kokku üle 60 inimese: „Oleme püüelnud selle poole, et olla mitmekülgsete õpivõimalustega kool.“

Direktor tõi kodust aastakümneid kasutuseta seisnud kangasteljed, mis kuulusid tema emale.

„Käisime käsitööõpetaja Merike Kikasega eelmisel aastal Ardu koolis, kus oli peaaegu klassitäis kangastelgi. Kaks inimest tulid sealt ja aitasid ka meil teljed üles panna,“ jutustab koolijuht.

Nüüd oskavad telgedel kududa kõik õpilased ja õpetajad, iga päev käivad mõned lapsed pärast tunde käsitööõpetaja juhendamisel kudumas.

Koolis on kaks korda nädalas judotreeningud, juhendab judoklubi Mikata treener Rae vallast. Lasteaia muusikaõpetaja Kalmer Neidla õpetab koolilastele kitarri- ja trummimängu ning teeb nendega bändi. Esimene avalik esinemine peaks olema 9. märtsil, mil Pikaveres on Raasiku valla juubelipidustused.

Vilistlane Karri Urban juhendab Pikavere robootika-, teine vilistlane Marianne Loik tantsuringi. Alates jaanuarist toimub Henri Reederi eestvõttel multimeediaring – tehakse pildiseeria ja filmiklipid kodukandist ja Paraspõllu looduskaitsealale kavandatava matkaraja tutvustamiseks.

Koolis muuseumitoa uksel on kiri „Pikavere v aim“. Seda aitab hoida endine õpetaja Vaino Napp. Vaimutoas talletatakse kooli ja ümbruskonna ajalugu.

Eelmine artikkelNaine jooksis vastu sõidukit
Järgmine artikkelKuusalu vabatahtlik päästekomando on plaanis tööle saada kulupõlengute ajaks