Pikavere kool jätkab 2015. aastal ilmselt kolmeklassilisena

2034

Neljapäeval, 21. augustil kogunesid Raasiku vallamajja koolivõrguteemalisele jätkuarutelule vallavalitsuse ja volikogu liikmed, valla koolide ja ka Pikavere kogukonna esindajad.

MAI-LIIS PAENURM

Ümarlauas otsustati, et Pikavere kooli ei suleta.  Lasteaed-algkool jätkab iseseisva haridusasutusena ega muutu ka Raasiku põhikooli filiaaliks. 2015/2016 õppeaastast võiks Pikavere kool kogukonna ettepanekul   jääda   tööle   kolmeklassilise lasteaia-algkoolina. Lisanduda võiks kolmas lasteaiarühm, kuid selle loomise kohta veel selget seisukohta ei võetud. Ümarlaual kokkulepitu fikseeritakse Raasiku valla arengukavasse ja saadetakse volikogule arutamiseks.
Esimene arutelu Raasiku valla koolide teemal oli ligi neli kuud tagasi, mai alguses, mil selgus, et muutunud rahastamismudeli tingimustes ei jätku riiklikest vahenditest Pikavere pedagoogide töötasudeks ja puudujääki kaeti teiste koolide arvelt.
Mais lõppes diskussioon lubadusega, et Pikavere lasteaed-algkool esitab koostöös kohaliku kogukonnaga endapoolse arvamuse kooli jätkamise võimalustest. Variantidena olid kõne all Pikavere kooli muutmine Raasiku põhikooli filiaaliks algkoolina Pikavere piirkonna lastele, kooli täielik sulgemine või Pikavere kooli jätkamist muutmata viisil, mis nõuaks vallaeelarvest kopsakat lisarahastust.  Kogukonna esitatud kavas soovitakse Pikavere kooli jätkamist kolmeklassilise lasteaia-algkoolina. See variant kattus vallavalitsuse poolse ettepanekuga muuta kool Raasiku põhikooli filiaaliks.
Pikavere kooli esindas ümarlauas hoolekogu liige Alice Suurkuusk, kes esitas kogukonna visiooni: „Sel sügisel läheb kooli teise klassi kaks last. Esimesse klassi aga kaheksa last, mis muudab õpilaste arvu palju suuremaks. Kui ühes klassis on kaks last, pole mõtet pidada eraldi klassi, kooli jääks üks tavaklass ja üks liitklass. Õpetaja koormus oleks 1,4 kohta.  Negatiivse küljena jääb õhku küsimus, aga mis saab siis, kui õpetaja haigestuks.“
Ta märkis, kui kooli jääks üks tavaklass ja üks liitklass, siis mahuksid need mõisa ühte tiiba ja saaks ruumi kolmanda lasteaiarühma jaoks. Mida rohkem on Pikavere mõisas lasteaiarühmi, seda rohkem õpilasi jätkaks ka sealses koolis. Garderoobide asemel tuleksid kapid ja garderoobi endisesse asukohta koliks raamatukogu.
Arutelus toodi välja tõik, et sinna, kuhu on harjutud oma last lasteaeda viima, pannakse ta ka kooli.  Et Pikaveres õpib teises klassis ainult kaks last, tekitas küsimuse, kui mõttekas on kooliga praeguses vormis jätkata.
Koosolekul osalenud heitsid vallavõimule ette mitmete aastate jooksul ebakindlate signaalide väljastamist, esitati küsimus: „Kas paneksid lapse üheks aastaks kooli, kui tead, et see kool pannakse aasta pärast kinni?“
Pikavere kogukonna esindaja Alice Suurkuusk, kelle poeg ei käi samuti Pikavere koolis, vastas:  „Kui pojal tuli aeg kooli minna, oli tõsine jutt kooli sulgemisest.“
Leiti, tegu on lihtsalt halva reklaamiga ja suhtumist Pikavere kooli peaks muutma. Ka vallavolikogus on olnud kõne all, et püsiv jutt Pikavere kooli sulgemisest tõrjub lapsevanemaid enda lapsi sinna kooli panemast.
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi sõnas, et mõned aastad tagasi oleks olnud õige aeg  analoogses  ümarlauas istuda, arutada teemat avameelselt, mitte lükkama lahendust tulevikku: „Sellepärast tulebki teha kindel otsus kooli tuleviku kohta,  toetudes  olemas­olevatele andmetele ja mitte mängides emotsioonidega mingi müstilise poliitilise kapitali korjamise eesmärgil. Sealsamas Pikavere lasteaias käib praegu piisavalt lapsi, kes oleksid Pikavere kooli tulevik vähemalt kolme esimese klassi mõttes. Nii väikesed lapsed peaksid käima võimalikult kodulähedases koolis, sealt edasi võib ka juba kaugemale sõita.“
Abivallavanem Ardo Niinre lisas, et Kiviloos elab kuus last, kes käivad Alaveres koolis, kuigi võiksid õppida Pikaveres: „Müügitöö on seal kandis tegemata jäänud.“
Küllaltki intensiivse, kuid samas pingevaba arutelu lõpetati küsimusega, kumb siis jääb – kas filiaal või kolmeklassiline kool. Ühel meelel jäädi seisukohale, et Pikavere lasteaed-algkool peaks jätkama sama nime all, kuid mingi aeg kolmeklassilisena. Edasine näitab, kas koolist saab kunagi ka 6klassiline kool või miks mitte uuesti põhikool. Selle ettepanekuga minnakse volikogu ette.  Kolmanda lasteaiarühma loomise teemadel veel Raivo Uukkivi sõnul arutlema ei hakata, sest tegu on pikema protsessiga, mis vajab eeltööd.