Pika­ve­re vä­li­köök on Har­ju pa­rim pro­jek­ti­toe­tu­se va­ba te­gu

1748
MTÜ Pikavere Mõis juhatuse liikmed, mõisakooli direktor HELJU KADAKAS ja õpetaja ALICE SUURKUUSK kooli tänavu remonditud söögisaalis.

MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis eest­võt­tel Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li juur­de ra­ja­tud vä­li­köök
sün­dis ko­gu­kon­na koos­töös.

Ko­du­kant Har­ju­maa kor­ral­das tä­na­vu es­ma­kord­selt pro­jek­ti­toe­tu­se va­ba teo või al­ga­tu­se kon­kur­si, et tun­nus­ta­da ühen­du­si, isi­kuid ja ko­gu­kon­di, kes il­ma pro­jek­ti­toe­tust saa­ma­ta kor­ral­da­vad või vii­vad mi­da­gi ko­gu­kon­da kaa­sa­tes el­lu. Kon­kur­si­le esi­ta­ti 8 pro­jek­ti, neist kolm Raa­si­ku val­last Pi­ka­ve­rest.

Ko­du­kant Har­ju­maa ni­me­tas 2019. aas­ta pro­jek­ti­toe­tu­se va­baks teoks 20. no­vemb­ril viieaas­ta­seks saa­nud mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu Pi­ka­ve­re Mõis eest­ve­da­mi­sel val­mi­nud vä­li­köö­gi. Au­hind an­tak­se üle Harjumaa aasta tegijate tänuüritusel 28. novembril Arvo Pärdi keskuses.

Harjumaa aasta projektitoetuse vaba tegu – MTÜ Pikavere Mõis eestvõttel rajatud väliköök.

Kingitus Eestile
MTÜ Pikavere Mõis juhatuse liikmed, koolidirektor Helju Kadakas ja õpetaja Alice Suurkuusk, kinnitasid, et väliköögi soov oli neil juba aastaid. Üks põhjus on, et Pikavere mõisakoolis on traditsioon viia iga õppeaasta esimesel ja viimasel nädalal kõik tunnid läbi õuesõppena, väliköök annab selleks lisavõimalusi. Ka läheb Pikaverest läbi RMK mitu matkarada ning mõisaõue on sattunud matkajaid, kes otsivad kohta, kus grillida ja piknikku pidada.

Möödunud aastal, kui Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul oli võimalik Eestile kingituse tegemiseks küsida raha, kirjutas Alice Suurkuusk projekti ning taotles 5000 eurot – just niipalju oleks hinnapakkumise järgi läinud maksma väliköögi ehitamine. Selleks ajaks, kui poolteist aastat tagasi saadi rahataotlusele eitav vastus, olid esimesed talgud peetud, betoonist põrand valatud ning väliköögi karkass valmis. Töödejuht oli oma küla elanik ja kooli hoolekogu liige Aivar Asku. Kokku oli esimestel talgutel osalejaid ligikaudu 80.

„Olime külarahvaga otsustanud, et isegi kui toetust ei anta, teeme väliköögi oma jõududega valmis, Eestile juubelikingiks. Olime ju juba alustanud ja palju tööd tehtud. Ja siis tuli toonane külavanem Andres Kallaste ja ütles, et tema paneb katuse. Naersime, et siin külas pakub katust külavanem. Saime sarnase punase plekk-katuse nagu on mõisal,“ räägib Alice Suurkuusk.

Väliköök sai pärast paljusid ühistalguid valmis tänavu juunis, vahetult enne Pikavere kooli 150. sünnipäeva.

„Eelmisel õhtul käis töö kella kümneni. Aivar Asku ja Kert Paur paigaldasid väliköögi põrandat, naised tassisid ülejäänud kive kuuri alla ja Markko Maasik tegi kiirhaljastust. Juba järgmisel õhtul vilistlaste peo ajal tehti väliköögi kaminas tuld,“ lausub Helju Kadakas.
Pikavere koolimaja juurde rajatud varjualusega väliköögis on lauad-pingid, puuküttega pliit ja kamin. Sel sügisel keetsid lapsed-õpetajad seal esimest korda õunamoosi, mida talvel koolis hommikupudru peale panna.

Kuigi Kodukant Harjumaa tunnustuse saab MTÜ Pikavere Mõis, kinnitavad selle juhatuse liikmed Helju Kadakas ja Alice Suurkuusk, et väliköögi rajamises osalejaid oli väga palju ning kõik nad on väga olulised, ilma nende abita poleks köök valminud.

„Aivar Asku on näinud kõige rohkem vaeva, kuid alahinnata ei saa ka teiste panust. Kes on krohvinud, kes teinud puutööd, kes värvinud. Kõik on tulnud vabatahtlikult appi,“ kiidab Alice Suurkuusk.

Ta lisab, et suur abi on olnud ka mõisakeldris tegutsevast kasutatud riiete Leiukast. Ühtlasi korraldatakse heategevuslikke „Leiukamaaniaid“, millega sel ja eelmisel aastal on kogutud raha ka väliköögi jaoks: „Riideid aitavad tuua meie sõbrad Rootsist. Kohalikud vabatahtlikud hoiavad mõisakeldri Leiukat avatuna. Neid inimesi, kes käivad siit riideid viimas ja on annetanud kas või ühe euro, on sadu. Kõik nad on andnud sellega panuse meie väliköögi valmimisse ning see auhind on tunnustus neile kõigile.“

Koolile ka uus söögisaal
Pikavere Mõisa teine ettevõtmine, mille Alice Suurkuusk esitas tiitlile Harju parim projektitoetuse vaba tegu, on Pikavere kooli söögisaal.

„Tubli teo auhind tuli väliköögile, kuna sellel nähti potentsiaali võibolla rohkem – see on mõeldud nii koolile, külale kui turistidele – kuid meie endi jaoks pole söögisaali remont sugugi vähemtähtis,“ märgib ta.

Igal sügisel käib Alice Suurkuusk Rootsis tänamas sealseid abilisi, kes on annetanud Leiuka jaoks riideid. Mullu oktoobris külastas ta seal kooli, mille direktor pakkus Pikavere koolile mitmesugust inventari: „Helistasin Rootsist Heljule ja ütlesin, nüüd pole pääsu, söökla tuleb korda teha, sest detsembris tulevad rootslased laudadega. Laudu oli nii palju, et saime aidata ka Aruküla waldorfkooli.“

Remont oma jõududega ja MTÜ Pikavere Mõis kogutud raha eest algas kevadisel koolivaheajal. Ruum sai uue põranda, seinad uue laudise, lagi ja seinad uue värvi ning välja vahetati vana elektrijuhtmestik ja lambid.

„Laudist panid minu mees ja poeg, värvimas-krohvimas oli ka lapsevanemaid ja teisi kogukonnaliikmeid,“ ütleb Helju Kadakas.

Ta jutustab, et paksu linoleumi hakkasid maha panema esialgu Alice Suurkuuse ja ühe lapsevanemaga kolmekesi: „Aga uks oli lahti ning sisenes järgmine lapsevanem, kes oli möödumas ja tuli appi. Siis tuli minu mees, nägi, et oleme siin põrandal käpuli, lõi kampa. Nii tuli iga natukese aja tagant keegi, kuni meid oli juba kümme. Meie Alicega olime lõpuks ukse taga, sest söögisaalis oli juba niigi palju abilisi. Ja põrand sai ühe õhtuga valmis.“

Ruum sai ka uued kardinapuud ja kardinad, elektrijuhtmed vahetati kooli raha eest: „Oi, neid laste nägusid, kui nad pärast remonti esimest korda siia tulid! Mitte keegi ei ütle selle ruumi kohta enam söökla, nüüd on see kõigile söögisaal.“

Söögisaal ei ole mõisakoolis esimene ruum, mis Pikavere Mõisa eestvõttel korda tehtud, varem on remonditud osaliselt klassiruume, koridore, mõisatuba ja kooli garderoob. Alice Suurkuusk põhjendab: „Oleme öelnud, et meie teeme pisikesi asju. Vald pani mõisale uue katuse ning loodame, et varsti tehakse ka fassaad korda. Tõsi, ka meie tehtud remondid on olnud üsna kulukad. Aga kui viis aastat tagasi oli tõsine kooli sulgemise oht, palusime tõmmata käsipidurit ja esitasime oma kontseptsiooni Pikavere mõisakoolist. See tähendas, et pidime tegutsema hakkama. On uskumatu, kuidas kogukond nüüd õlg õla kõrval tegutseb ning üksteist hoiab.“

Pikaverest Kodukant Harjumaa auhinnale kandideerinud kolmas tegu oli Pikavere mõisapargi tee. Selle rajas MTÜ Pikavere EluPuu Arno Vorsmani juhtimisel.

Eelmine artikkelMIKAEL PAR­MAN pa­neb noo­red lii­ku­ma nu­ti­te­le­fo­nis sur­fa­mi­se ase­mel
Järgmine artikkelRaa­si­ku vald hak­kab ai­ta­ma omas­te­hool­da­jaid