Piirkondlike tugiisikute konkursi tulemused selgunud

1217

Erametsakeskus kuulutas 30. septembril välja konkursi piirkondliku tugiisiku leidmiseks igasse Eesti maakonda ja Tallinnasse. Avalduste esitamise täht­aeg oli 20. oktoober, konkursil võisid osaleda metsaühistud.

Piirkondliku tugiisiku toetuse andmise eesmärk on  edendada metsaühistute tegevust koostöö korraldamise kaudu. Toetust antakse kuni 30. novembrini 2012. Tugiisiku toetuse määr on kuni 959 eurot tugiisiku kohta kuus, millele võib lisanduda kuni 645 eurot kuus tulemusliku töö eest.

Toetuse maksmise aluseks on „Metsaseadus“, keskkonnami­-nistri 11.02.2009 aasta määrus nr 11 „Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad“ ning EMK 27.12.2010 nõukogu otsusega kinnitatud „Erametsanduse toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord 2011. aastaks“ (EMK kord).

Välja kuulutatud konkursile laekus kokku 20 avaldust, kõik olid nõuetekohased.

Hindamiskomisjoni läbi viidud hindamise tulemuste ning EMK juhatuse liikme  18.11.2011 otsuse nr 5-1/11/228 alusel sõlmitakse piirkondliku tugiisiku toetuse andmise leping Harjumaal Kalle Põlluga MTÜst Harjumaa Metsaomanike Liit.

Eelmine artikkelTulekahju Loksal
Järgmine artikkelNädalavahetusel olid jõululaadad Raudojal, Arukülas ja Raasikul