Piir­kon­na­po­lit­sei­ni­kel kao­vad vas­tu­võ­tua­jad

1516

Ala­tes 10. ap­ril­list tu­leb Ida-Har­ju piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ke­ga koh­tu­mi­seks aeg kok­ku lep­pi­da, he­lis­ta­da nen­de mo­biil­te­le­fo­ni­le töö­päe­va­del kel­la 8-16.30. Po­lit­sei­jaos­kon­na en­ne­tus- ja me­net­lus­ta­li­tu­se juht Rai­nis Si­ni­kas sel­gi­tab, et nii saab pöör­du­da po­lit­sei­ni­ke poo­le ko­he, kui on mu­re, ei pea oo­ta­ma vas­tu­võ­tu­päe­va­ni. Kons­taab­li­te vas­tu­võtt oli se­ni kord nä­da­las. Piir­kon­na­po­lit­sei­ni­ke Ka­lev Kuus­pa­lu ja Kris­to Tam­sa­lu te­le­fo­ni­numb­rid leiab Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na ko­du­le­helt.

Eelmine artikkelKaug­töö või­ma­lik­kus sõl­tub mõt­te­vii­sist, juh­ti­mi­sest ja usal­du­sest
Järgmine artikkelAru­kü­la koo­li­poi­sid kin­ki­sid las­teaia­las­te­le liik­lus­vank­ri