Parksi külavanemaks sai TOM VALNER

925

Kuusalu vallavalitsus kinnitas Parksi külavanemaks Tom Valneri. Senine külavanem Valdek Slet astus mõne aja eest omal soovil ametist tagasi. Uue külavanema valimine toimus 27. aprillil. Kuusalu vallavolikogu esindajana osales Andres Allmägi. Kohal oli 14 külaelanikku, nad kõik hääletasid Tom Valneri poolt.