Pä­ris­peal uus MTÜ

422
Pärispea seltsimaja.

Se­ni Pä­ris­pea kü­la selt­si­ma­ja hal­la­nud MTÜ Pä­ris­pea Selt­si­ma­ja on märt­si lõ­pust äri­re­gist­rist kus­tu­ta­tud. MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge oli As­ko Aug. Kü­la ak­tiiv­sed ela­ni­kud moo­dus­ta­sid 22. ap­ril­lil MTÜ Pä­ris­pea Rah­va­ma­ja, ju­ha­tus­se kuu­lu­vad Ter­je Luts, Anneli Korp ja Mikk La­he. Uus ju­ha­tus on esi­ta­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le soo­via­val­du­se võt­ta üle eel­mi­se MTÜ le­pin­gu­li­sed ko­hus­tu­sed ja õi­gu­sed – selt­si­ma­ja oli an­tud MTÜ-le Pä­ris­pea Selt­si­ma­ja ta­su­ta ka­su­ta­da. Pä­ris­pea selt­si­ma­ja kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le. Val­la­va­ra saab ka­su­tus­se an­da val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung tu­leb ka­he nä­da­la pä­rast.