Pärispea külavanemaks valiti ANNIKA KUZMINA

1453

Pärispeal oli 17. aprillil külakoosolek uue külavanema valimiseks, kuna senine külavanem Lembi Sandström loobus ametist. Hääleõiguslikke valijaid kogunes seltsimajja 32 ning nõutav kvoorum oli koos. Vallavalitsust esindas volikogu esimees Andres Paomees. Kandidaatideks esitati Annika Kuzmina ja Asko Aug, kes end taandas. Annika Kuzmina poolt hääletas 30 külaelanikku, kaks hääletussedelit olid tühjad. Lepiti kokku, et veel sel kevadel valitakse ka külakogu. Uue külavanema peab ametisse kinnitama vallavalitsus, kes kontrollib, kas koosoleku ja valimiste kohta esitatud materjalid vastavad külavanema statuudile.