Pä­ris­pea selt­si­ma­ja ruu­mi­de ren­ti­mi­ne pääs­te­selt­si­le

2173

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus an­dis MTÜ-le Pä­ris­pea Selt­si­ma­ja nõu­so­le­ku an­da selt­si­ma­ja ruu­me, seal­hul­gas abi­ruu­me all­ren­di­le MTÜ-le Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts va­rus­tu­se hoid­mi­seks. Vas­ta­valt MTÜ­ga Pä­ris­pea Selt­si­ma­ja sõl­mi­tud ta­su­ta ka­su­ta­mi­se le­pin­gu­le võib MTÜ an­da selt­si­ma­ja all­ren­di­le val­la­va­lit­su­se kir­ja­li­kul nõu­so­le­kul. Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts taot­leb toe­tust Lea­der-prog­ram­mist, Lea­der-te­ge­vusg­rupp MTÜ Aren­dus­ko­da pa­lus taot­lust täien­da­da ren­di­le­pin­gu­ga.

Eelmine artikkelKeh­ra folk­loo­ri­peo kor­ral­da­ja kut­sub hu­vi­li­si ap­pi
Järgmine artikkelKure­kell Kuu­sa­lust osa­les di­sai­ni­kon­kur­sil