OÜ Raven ÜVK-projekt saab valmis aprilli lõpuks

2052

Arukülla on plaanis rajada  3 uut pumplat, Raasikule 1.

OÜ Raven juht TIIT REEDER.

Raasiku valla vee-ettevõtte Raven tegevjuht Tiit Reeder rääkis vallavolikogu istungil ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojektist, mis saab valmis aprilli lõpuks.

Ta ütles, et esitluse eesmärk on teada saada orienteeruv hind: „Tegin valiku tänavatest, kuhu peaks panema torustikud esimeses järjekorras. Spetsialistid arvutasid välja, et see valik tänavatest läheks maksma 1,065 miljonit eurot, millest omaosalus on 165 000 eurot. Volikogu peab võtma seisukoha, kas maht on õige, liiga väike või suur.“

Tegevjuht lausus, et esitlusse on praegu märgitud vaid kolmandik tänavatest, kuhu tuleks uus torustik: „Mõned tänavad tuleb teha esmajärjekorras, et üldse saaks töödega edasi minna.“

Raasikule 72 uut liitumist

Ta kirjeldas, et Raasiku alevikus tuleks alustada Meierei tänavast ja osaliselt mööda Vahtra tänavat: „Kui hakatakse renoveerima koolimaja, on vaja kindlasti korda teha peatorustik, mis kulgeb mööda Meierei ja Vahtra tänavaid pumplasse. Väga oluline on ka panna uus torustik Konsumi juurest Tallinna maantee äärde ja likvideerida väga vana ja kehvas seisus torustik, mis läheb kaupluse tagant üle põllu.“

Teine hädavajalik piirkond on tegevjuhi sõnul Teemeistri tee kortermajad, kus torustik suubub otse jõkke: „Sinna on planeeritud pumpla ning survetoru, mis jõuab reoveepuhastisse.“

Arukülla planeeritud 71 uut liitumist

Tiit Reeder ütles, et Arukülas on pumpla, mis peaks heal juhul vastu veel 10-20 aastat: „Pumpla uputati betoonplokkidega vee sisse. Kui raudkessoon läbi roostetab, on katastroof. Kui teist pumplat pole, ei saa vana renoveerida, sest elu peab edasi käima.“

Ta rääkis, et uus pumpla on planeeritud Sügise tänava otsa, kust minnakse rahvamaja juurde: „Pumpla on plastist ning kaasaegne. Üle põllu saab teha survetoru, mis läheb puhastusseadmesse. Praegune malmtorustik on 40 aastat vana ning kokku pandud pehme turba peale. Torustikku on parandatud, kuid kui tulevad suuremad reoveekogused, oleks parem tänapäevane plasttoru, mis suudab rohkem läbi lasta.“

Tegevjuht kirjeldas, et uus torustik on planeeritud ka Põllu tänavalt Tallinna maanteeni ning sealt pumplasse. Uued pumplad on kavandatud Arukülla Kevade tänavale ja Tiigi tänava lõppu.“

Pumplast näha vaid elektrikilp

Tiit Reeder ütles, et Aruküla projekti koostamine maksab 710 000 eurot, Raasiku 355 000. Hinnaerinevus on tingitud uute pumplate arvust – Arukülla 3, Raasikule 1: „100 meetri torustiku rajamiseks kulub keskmiselt 2500 eurot. Hinnad on kalkulatiivsed, täpne hind selgub riigihankega.“

Volikoguliige Andre Sepp ütles, et Raasiku elanikud on oodanud uut torustikku, mis läheb mööda Tallinna maanteed kirikumäest üles Pae tänavani: „Seal on tööstus ja kortermajad.“

Tiit Reeder vastas, et seda ei saa enne teha, kui kaupluse juures pole uut torustikku.

Ivar Vilberg tundis huvi, kas pumplad pannakse eramaale. Raveni juht sõnas, et kõik pumplad on kavandatud tänavatele ning kooskõlastatud. Pumpla on maa sees, näha jääb ainult elektrikilp.

Tiit Reeder tõdes, et paraku peab tegema ka töid, millega uusi liitumispunkte juurde ei tule: „Tallinna maantee äärest peab tegema magistraaltoru, kuid vallamaja juures on liitumised juba olemas. Staadioni tänava otsast on mõistlik panna torustik kuni pumplani juba samal ajal, kui tehakse kergliiklusteed.“

Liitumine on tasuta

Ivar Vilberg märkis, et enne torude panekut peaks kindlasti küsitluse tegema: „Tuleb teada saada, kas elanikud on nõus liituma selliste tingimuste ning hindadega. Muidu tekib olukord, et torud on maas ja keegi ei liitu. Ühiskanalisatsiooni kasutamine ei tohiks olla kallim, kui paakauto tellimine Tallinnast.“

Tegevjuht vastas, et see on tööplaan, mis annab ettekujutuse tööde mahust ja hinnast: „Asukohad võivad veel muutuda.“
Jako Reinaste uuris, palju maksab liitumine ühele majapidamisele.

Tiit Reeder: „Liitumine ei maksa kinnistuomanikele midagi. Maksab torustiku väljaehitamine, mis jääb kinnistu piiridesse. Liitumispunktid kinnistute piiril on projekteerijaga kooskõlastatud ja elanikud on oma ettepanekuid teinud.“

Eelmine artikkelJuminda poolsaare külad palusid Lahemaa küsimuses ministrilt abi
Järgmine artikkelKuusalu pastoraadi taastamise annetuste kohta info.