OÜ Radix Hooldus loobus Anija valla korraldatud jäätmeveoks loa taotlemisest

3217

Keskkonnaamet lõpetas Kose, Anija, Kernu ning Nissi valla territooriumil korraldatud jäätmeveoloa menetluse 27. juunil.

Jaanuaris sõlmis MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus (HÜK) Anija ja Kose vallavalitsuse nimel OÜga Radix Hooldus 5aastase korraldatud jäätmeveo lepingu. Uued prügiveolepingud elanike ja asutustega sõlmib HÜK, kes hakkab edaspidi neile esitama prügiveoarveid.
Juuni lõpus loobus aga OÜ Radix Hooldus keskkonnaametilt loa taotlemisest. Radix Hooldus OÜ juhatuse liige Kalle Grents selgitas: „Jäätmevaldajate andmebaaside üleandmisel ning jäätmeveoks ettevalmistammisel ilmnesid ettenägematud tõrked ja seetõttu ei oleks olnud võimalik alustada korraldatud jäätmevedu täies mahus keskkonnaametist väljastatava loa kuupäevadega. Kuna keskkonnaamet ei saanud veo alustamise kuupäeva lihtsalt edasi lükata, tuli taotlemisest loobuda. Loa väljastamine kohe oleks tähendanud väga suure hulga jäätmevaldajatele prügiveo katkemist ja see omakorda keskkonnariski.”
Ta lisas, et kohe, kui tekib kindlus, et andmed saavad korda ja uus logistika paika, alustab Radix Hooldus OÜ uuesti jäätmeveoloa taotlemist: „Seni veod ei katke ja jäätmed saavad kõikidel soovijatel ära veetud.”
Reedel, 1. juulil toimus jäätmevedaja OÜ Radix Hoolduse juhatuse liikme Kalle Grentsi ning MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse juhataja Tõnu Tuppitsa nõupidamine, kus arutati tekkinud olukorda. Läbirääkimiste käigus lepiti kokku, et  jäätmete äravedu olenemata asjaajamiste keerukusest ei tohi katkeda ja elanikud ei tohi selle tõttu kannatada.
Need kliendid, kes on jäätmeveo lepingu HÜKiga juba sõlminud, hakkavad jäätmeveo teenust siiski saama ning Kalle Grents kinnitas, et keskkonnaametile esitatakse lähiajal uued korraldatud jäätmeveo loa taotlused.
4. juulist alustab HÜK jäätmeveograafikute väljastamist neile lepingu sõlminud jäätmevaldajatele, kellel praegu jäätmevedu puudub ning jäätmeveoga alustatakse esimesel võimalusel.
Tõnu Tuppits kinnitas, et neil, kes on praegu HÜKiga lepingu sõlminud ning kellel jäätmeid praegu ära veetakse, vaadatakse andmed üle: „Kui jäätmeveo graafikus muudatusi pole või uusi jäätmemahuteid kohale viia või vahetada vaja ei ole, jätkub jäätmevedu olemasoleva graafiku alusel. Juhul, kui on muudatusi, võtab jäätmevedaja otse elanikuga ühendust.”
Kõik jäätmevaldajad peavad sõlmima korraldatud jäätmeveolepingu hiljemalt 1. oktoobriks, mis on korraldatud jäätmeveo alguse kuupäev.
Tõnu Tuppits ütles, et jäätmeveo kohta saab lisateavet HÜKi kodulehelt ning OÜ Radix Hooldus infotelefonilt.
Lisateavet saab nii Harjumaa Ühisteenuste Keskusest kui ka OÜ Radix Hoolduse infotelefonilt.
Lepinguid on võimalik sõlmida HÜKi kodulehel. Andmeid lepingute sõlmimiseks saab esitada ka OÜle Radix Hooldus ning valla keskkonnaspetsialistidele. Korraldatud jäätmeveost vabastuse ja  ühiskogumismahutite kasutamise taotlused tuleb esitada vallavalitsusele.
Korraldatud jäätmevedu pole seni Anija vallas olnud, toimis vabaturg ning hinnad olid kallimad kui naabervaldades.

Eelmine artikkelVastuseks Jaanus Jalakale
Järgmine artikkelTammistu külavanem on MARTI HÄÄL