Ott Ric­hard Hääl ja Kul­dar Paal­berg kinnitati Eesti koondise liikmeteks

671
OTT RICHARD HÄÄL.

Ees­ti Op­ti­mist Klas­si Lii­du ju­ha­tu­se ot­su­se­ga kin­ni­ta­ti Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si noo­red pur­je­ta­jad Ott Ric­hard Hääl ja Kul­dar Paal­berg 2020 Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te­le Op­ti­mist paa­dik­las­sis Ees­ti koon­di­se liik­me­teks. Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­vad Tal­lin­nas Pi­ri­ta Olüm­pia­pur­jes­por­di Kes­ku­ses 22.-29. juu­ni­ni.

Eelmine artikkelKeh­ra Spor­di tä­nav muu­de­tak­se ühe­suu­na­li­seks
Järgmine artikkelKuu­sa­lu aja­loo­kon­ve­rents tu­le­kul