Õppige eriala, mis annab alati tööd ja leiba

987

Peep Sürje, TTÜ rektor
Tänavu I kvartalis tõusis töötuse määr Eestis 11,4%-ni. Tööga hõivatute arv vähenes aastaga 44 000 võrra, töötus oli viimati suurem 2001. aastal. See on mõtlemapanev fakt. Praegu kaaluvad paljud gümnaasiumi- ja keskkoolilõpetajad, mida edasi õppida. Minu soovitus on omandada eriala, mis annab tööd ja leiba majanduskriiside ajal.

Meid ümbritsev tehiskeskkond areneb järjest kiirenevas tempos. Pidevalt tuleb turule uusi tehnoloogiaid ja uudseid kommunikatsioonivõimalusi. Me ei kujuta oma elu enam ettegi elektrita, Internet on muutunud hädavajalikuks.

Tagamaks nende süsteemide toimivust vajame me häid spetsialiste. Kõrgtehnoloogia on tuleviku Eesti jaoks ainus võimalus. Detaile kokku pannes jõukust ei kasvata.

Tööturuameti andmetel on töötuid mehaanika-, ehitus-, keemia-, energeetika- või arvutiinseneride hulgas väga vähe. Seda näitavad ka meie vilistlaste hulgas läbi viidud küsitlused. Eesti majandus­eliidil on enamasti taskus just Tallinna Tehnikaülikooli diplom.

Eesti majandus vajab 5 aasta pärast tänasest rohkemgi väljaõppinud insenere, seda rõhutas oma aastapäevakõnes ka Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, samuti on haridus- ja teadusminister pannud noortele südamele reaalainete õppimise vajalikkust. Ka ELi hiljutised tööjõu vajaduse uuringud näitasid, et eriti suur nõudlus on spetsialistide järele tootmise ja teenuste valdkonnas.

TTÜ tänane probleem on pigem selles, et juba meie esimese ja teise kursuse tudengid on tööandjatele niivõrd atraktiivsed spetsialistid, et neil on raskusi õpingute ja tööelu ühitamisega. Hiljuti tuli Tallinna Ülikool välja algatusega toetada oma tasuliste tudengite õpinguid. TTÜ tasuliste õppekohtade tudengite hulgas pole seni olnud märgata mingeid makseraskusi. Ka pole TTÜ karjääriteenistuse andmetel tööd otsivate tudengite hulk majandussurutisest hoolimata oluliselt suurenenud.

Tubli tudeng ei pea kartma rahapuudust – Eesti ettevõtted toetavad TTÜ Arengufondi kaudu meie tudengeid süstemaatiliselt.

Loomulikult on Tehnika­ülikooli üheks tugevuseks rahvusvaheliselt hinnatud tehnika- ja loodusteaduslikud erialad, saab õppida ka majandus-, sotsiaal- ning õigusteadusi.

Mustamäe suurkoolis on palju põnevaid erialasid, lisaks on meil tänaseks välja arendatud ka korralik ülikoolilinnak. Käe-jala juures on õppehooned, ühiselamud, raamatukogu. Uue õppeaasta alguses avame majandus- ja sotsiaalteaduskonna uue õppehoone ning Eesti kõige kaas­aegsema raamatukogu. Lisaks suurepärastele õppimistingimustele on meil nüüd ka igati kaasaegsed ühiselamud üliõpilaste majutamiseks.

Oleme uhked selle üle, et 2005. aastal valiti Tehnikaülikool kõige tudengisõbralikumaks organisatsiooniks Eestis. Valmimas on ajakohane üliõpilaskeskus, kus tudengid saavad vajadusel abi ja nõu üliõpilasnõustajatelt ning psühholoogidelt. Meie tudengid on aktiivsed lisaks õppimisele ka õppevälises tegevuses: robotite ja vormelautode ehitamisel, tehiskaaslase loomisel, fotoklubis, tehes oma bändi, taidlusgruppides alates rahvatantsust ja lõpetades tudengiteatriga.

Eelmine artikkelVargus Alavere külas
Järgmine artikkelKehras ootas pangabussi mitukümmend inimest