Opositsiooni uus umbusaldusavaldus Kuusalu vallavanemale

1200

Kuus volikoguliiget nimetavad umbusaldamise algatamise põhjuseks, et vallavanem on korduvalt eiranud eelarvekomisjoni ettepanekuid seoses Kiiu mõisa renoveerimisega.

Kolmapäeval, 25. mail toimunud volikoguistungil esitas Margus Soom Reformierakonnast taas umbusaldamise avalduse Kuusalu vallavanemale Urmas Kirtsile. Peale tema on sellele alla kirjutanud Andres Kaarmann, Kunnar Vahtras, Mait Kröönström IRLi nimekirjast, Värner Lootsmann Keskerakonnast ning Emil Rutiku, kes varem kuulus valimisliitu Ühine Kodu.
Umbusaldamise avalduses on kirjas, et valimiskampaanias lubas Urmas Kirtsi ja volikogu esimehe Enn Kirsmani juhitud valimisliit Ühine Kodu soojustada Kiiu mõisa fassaadi ning parandada vallaametnike töötingimusi. Koalitsioonilepingu sõlmimisel Reformierakonnaga kõneldi remondi maksumusest 500 000-600 000 eurot. Eelarvekomisjoni aruteludel selgus, sellise rahaga pole võimalik Kiiu mõisa renoveerida, tuleks arutada teisi võimalusi. Põhjalikke arutelusid volikogu komisjonides ei toimunud.
Koalitsioon võttis vastu laenuotsuse: 800 000 eurot läheb mõisa renoveerimisele, 200 000 eurot mööbli soetamiseks. Projekteerija pakkus esmaseks maksumuseks 1,2 miljonit eurot. Siis palus vallavanem projekteerijal teha säästuprojekt odavamatest materjalidest, et maksumus ei ületaks miljonit eurot.
„Täna, kui toimub ulatuslik haldusreform, vabanemas on mitmed vallamajad ja teised munitsipaalhooned, on veelgi süvenenud veendumus, et Kiiu mõisa renoveerimine Kuusalu maksumaksjate raha eest on pahatahtlik ja majanduslikult põhjendamatu,“ seisab avalduses.
„19. aprillil 2016 võttis eelarvekomisjon vastu otsuse, millega pandi vallavanem Urmas Kirtsile kohustus sätestada laenuvõtmise eelnõus korrektselt põhimõte – 800 000 eurot laenuraha läheb renoveerimistöödeks ja 200 000 eurot uue mõisamööbli soetamiseks. Paraku vallavanem eiras volikogu 27. aprilli istungil eelarvekomisjoni ühtset otsust. Nii sisuliselt seadustati Kiiu mõisa renoveerimise maksumus mööbli maksumuse, 200 000 euro, võrra suuremaks. See on juba mitmendat korda, kui vallavanem Urmas Kirtsi lihtsalt eirab eelarvekomisjoni majanduslikult põhjendatud ettepanekuid.“
Umbusalduse hääletus viiakse läbi Kuusalu vallavolikogu järgmisel istungil, mis volikogu esimehe sõnul toimub 29. juunil.
Opositsioon esitas vallavanemale umbusaldusavalduse seoses Kiiu mõisa renoveerimisega esimesel korral jaanuari lõpus, umbusaldamise hääletus oli volikogu 1. veebruari istungi päevakorras. Siis protestisid opositsiooni esindajad, et istung kutsuti kokku hiljem, kui valla põhimääruses sätestatud, ning lahkusid istungilt. Koalitsioon hääletas umbusaldamise maha 10 vastuhäälega. Istungi kokkukutsumise küsimuses paluti Harju maavanema järelevalvet, maavanem teatas, et tal puudub järelevalvepädevus menetlustoimingute üle, kuid soovitas istungit korrata. Kordushääletust ei toimunud. Umbusalduse algatajatel on õigus 3 kuu möödudes esitada ­avaldus samadel põhjustel.
Volikogu esimees Enn Kirsman ütles Sõnumitoojale 25. mail esitatud umbusaldusavalduse kohta, et tal on selle põhjenduste kohta mõned täpsustused: „Erinevalt Kuusalu volikogusse kandideerinud teistest nimekirjadest on meie valimisliidu Ühine Kodu programm endiselt internetis nähtav, aadress on www.kuusalu.eu. Seal on kirjas: „Renoveerime säästlikult Kiiu mõisa peahoone, taastame selle kauni ajaloolise välisilme.“ Koalitsioonilepingusse kirjutasime lisaks sellele lausele, et maksumus on umbes 700 000 eurot investeeringuna. Oleme koalitsioonilepingu punktide täitmisel olnud heldemad, kui on lepingus kirjas. Tuletan ka meelde, et volikogu hääletas 27. aprilli istungil Margus Soomi ettepanekut lahutada laenusumma kaheks, aga see ei leidnud enamuse toetust.“

Eelmine artikkelKiiu mõisa renoveerija riigihankes 9 pakkujat
Järgmine artikkelKuusalu ja Raasiku jalgpallipoisid mängisid omavahel