Öös on pi­du

1038

An­ne Oruaas, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­ha­tu­se lii­ge

Kord aas­tas, ühel mai­kuu lau­päe­vaõh­tul on muu­seu­mi­de ja teis­te mä­lua­su­tus­te uk­sed ava­tud ja pi­le­ti­ra­ha ei kü­si­ta. On rah­vus­va­he­li­ne Muu­seu­miöö, tä­na­vu 19. mail. Sel­leks õh­tuks ja ööks val­mis­ta­vad muu­seu­mid et­te erip­rog­ram­me, aga saab vaa­da­ta ka muu­seu­mi­de pü­sieks­po­sit­sioo­ne. Muu­seu­miööst võ­ta­vad üha roh­kem osa ka tei­sed mä­lua­su­tu­sed, na­gu suu­re­mad raa­ma­tu­ko­gud ja ar­hii­vid, ga­le­riid ja ki­ri­kud. Ka sin­na võib uu­dis­ta­ma min­na.

Ees­tis on Muu­seu­miööd tä­his­ta­tud ala­tes 2010. aas­tast. Iga kord on Muu­seu­miööl kin­del tee­ma, mil­le muu­seu­mi­töö­ta­jad va­li­vad tal­vel väl­ja hää­le­ta­des. Tä­na­vu sai sel­leks „Öös on pi­du“, mis seos­tub mui­du­gi Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­ga. Se­da pi­du pea­me ju ko­gu aas­ta ja miks mit­te ka aas­ta ilu­sai­mal ajal. Aga sõl­tu­valt muu­seu­mi spet­sii­fi­kast võib kõ­ne al­la tul­la iga­su­gu­seid pi­du­sid olüm­pia­män­gu­dest mu­tio­nu peo­ni väl­ja.

Ku­hu siis min­na ja kust ma sel­le koh­ta in­fot leian? Muu­seu­miööl on oma ko­du­leht www.muuseumioo.ee ja Facebooki leht. Ka igal muuseumil on oma koduleht ja Facebooki leht, kus juba täpsemat infot jagatakse.

Ainuüksi Tallinnas on üle 60 paiga, kuhu minna. Kuu­salu vallas kutsub külla Kolga muuseum, kus lubatakse tuulutada krahviperekond Stenbocki Villeroy ja Bochi serviisi. Rääkida, mida Kolga krahvid sõid ja jõid, kas ka purju jäid. 

Näkiallika tööriistamuuseumis õpetatakse sepatööd. Kahes sepikojas saab endale meene kaasa valmistada. Kes teab, võib-olla leiab mõni mehepoeg nii endale sobiva elukutse. Vaadata saab tööriistade kollektsiooni ja kõike muud selles ägedas muuseumis, on ka kohvik.

Kose kirikus avatakse koguduse muuseum-arhiiv-raamatukogu. Folklorist Marju Kõivupuu esineb loenguga suvistepühadest rahvakalendris, on oreliveerandtunnid, millele järgneb kiriku ja muuseumi tutvustus.

Kehra Vabadussõja murdelahingute muuseumis algab kava kell 17, kui kunstnik Ave Nahkur tutvustab ja müüb raamatut „Meie küla eided La Gomeral”. Samal ajal seavad kaitseliitlased jaama ette relvanäituse, mida saab uudistada kogu õhtu.

MTÜ Kehra Raudteejaam tähistab Muuseumiööl oma 10. sünnipäeva. Sel puhul on näitus 10 aasta jooksul korraldatud sündmuste plakatitest. Õhtu naelaks on kell 21.30 esilinastuv dokumentaalfilm „Kehra jaamahoone taassünd” sellest, mis oli enne, milline nägi jaamahoone varem välja ja kuidas see kõik uueks sai. Filmi on teinud Kehra kooli õpetaja Anne Tanne. Edasi on pidu, kus sünnipäevalaps pakub külalistele torti ja saab tantsida elava muusika saatel.

Olen varem käinud muuseumiööl päris mitmes muuseumis nii külastaja kui vabatahtliku abilisena. Sel õhtul on mingi eriline meeleolu, inimesed liiguvad rõõmsalt ühest muuseumist teise, mõnel pool on tulnud ette lausa ülerahvastust. Jõuab käia mitmes muuseumis, kui eelnevalt plaan valmis teha.

Populaarsemad kohad on need, kus muidu pilet liiga kallis või ei saagi igaüks niisama lihtsalt uudistama. Alati pakuvad huvi ka uued muuseumid, kus veel käidud pole. Kuigi muuseumid on nädalast nädalasse kindlal ajal avatud, ei sobi need ajad sageli tööl käivatele inimestele ja siis ongi selline laupäevaõhtune võimalus teretulnud. Muuseumiöö sobib hästi ka peredele koos lastega midagi vahvat ette võtta ja natuke uusi teadmisi saada. Ära maga maha kevadööd, milles on pidu!

Eelmine artikkelSõnumitoojas 9. mail
Järgmine artikkelAru­kü­la ÜVK han­ge on väl­ja kuu­lu­ta­tud