Oodatakse ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatideks

823

Harju maavanem ootab omavalitsustelt ja elanikelt ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatideks. Kodanikupäeva tähistatakse Eesti Vabariigis 26. novembril.

Kodanikupäeva aumärgiga peetakse meeles kodanikke, kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse ühis-konna elu ja kodanikukasvatuse edendamiseks. Kodanikupäeva tähistamise eesmärk on teadvustada kodanikuuhkust ja selleks olemise õigusi ja kohustusi. Koos Iseseisvuspäeva ja Või-dupühaga aitab see traditsioon kaasa aadete süvenemisele ja säilimisele Eesti ühiskonnas.

Maavanem esitab kandidaadid aumärgikomisjonile. Parima otsuse tegemiseks on väga oluline, et ettepanekus kajastuks kandidaadi nimi, kodakondsus ja statuudile vastav põhjendus tema teenetest, panustest, tegevustest jne.

Ettepanekud esitada hiljemalt 17. oktoobriks  Harju maavalitsuse aadressil Roosikrantsi 12, Tallinn, 15077 või elektroonselt anne.vain@mv.harju.ee.

Eelmine artikkelPõles oksahunnik
Järgmine artikkelKehras algas uue ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus