Omavalitsused tunnustavad tublimaid õpilasi

and
259

Anija vald kingib üleminekuklassi kiituskirjaga lõpetanud õpilastele Ülemiste Keskuse 20eurose kinkekaardi. Kingituse saavad Kehra gümnaasiumist 23, Aegviidu koolist 4 ja Alavere põhikoolist 2 õpilast. Ülemiste Keskuse 50eurose kinkekaardiga premeeritakse Harjumaa olümpiaadil esikoha võitnud Aegviidu koolist kahte ning Alavere koolist ühte õpilast. 9. klassi kiituskirjaga lõpetanud õpilased saavad vallalt 100 eurot. Neid on kokku 4, Kehra gümnaasiumis 3 ja Alavere põhikoolis 1. Heade õpitulemustega põhikooli lõpetanuid premeeritakse 50 euroga, seda saavad 12 õpilast: Kehra gümnaasiumist 8, Aegviidu koolist 3 ja Alavere põhikoolist 1. Kehra kunstidekooli 3 kiituskirjaga lõpetanut premeeritakse 100 euroga.

Kuusalu vald kingib taas kõigile kiituskirjaga üleminekuklassi lõpetanud õpilasele Ülemiste Keskuse 10eurose kinkekaardi. Kuna kevadised koolilõpuaktused jäid ära, antakse need üle sügisel uue õppeaasta avaaktustel. Vihasoo algkooli kiituskirja saanud kolmele õpilasele anti kinkekaardid juba kevadel.

Kuusalu vald premeerib põhikooli kiituskirjaga lõpetanud õpilasi 100 euroga, samasugune preemia on ka huvikooli kiituskirjaga lõpetanule – preemiasaajaid on kokku 13, neist üks on Loksa gümnaasiumist, 2 Kolga koolist, 5 Kuusalu keskkoolist ja 5 Kuusalu Kunstide Koolist. Põhikooli ja gümnaasiumi hinnetega 4 ja 5 lõpetanute preemia on 50 eurot – preemiasaajaid on kokku 40.

Raasiku vald premeerib põhikooli kiituskirjaga lõpetanuid 200 euroga, neid on Aruküla põhikoolis 6 ja Raasiku põhikoolis 1. Huvikooli kiituskirjaga lõpetanud 4 õpilast saavad preemiaks 100 eurot.

Loksa linn premeerib 100 euroga põhikooli kiitusega lõpetanud õpilast. Üleminekuklassi kiituskirjaga lõpetanud õpilased saavad kingiks raamatu kuni 50 euro väärtuses, raamatud antakse sügisel.