Oma­va­lit­sus­te kom­mi­pa­kid las­te­le

850

Ani­ja val­la­s tel­liti kom­mi­pa­kid kõi­gi­le val­la las­teae­da­des-koo­li­des käi­va­te­le las­te­le ning val­la re­gist­ris ole­va­te­le ko­dus­te­le las­te­le kok­ku 1060 kom­mi­pak­ki, need läk­sid maks­ma 4100 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on tel­li­nud val­la las­te­le jõu­lu­deks kok­ku 1411 kom­mi­pak­ki, sel­leks ku­lub 8070 eu­rot, kui ar­ves­ta­da juur­de ka kom­mi­pa­kid Lok­sal las­teaias ja koo­lis käi­va­te­le las­te­le, kes ela­vad Kuu­sa­lu val­las. Kom­mi­pa­ki saa­vad Kuu­sa­lu val­la ko­du­sed lap­sed vas­ta­valt sis­se­kir­ju­tu­se­le ning kõik val­la koo­li­des-las­tea­da­des käi­vad lap­sed hoo­li­ma­ta sis­se­kir­ju­tu­sest. Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn tee­vad koos­tööd, kom­mi­pa­kid on tel­li­tud ühe­su­gu­sed. Lok­sa linn kin­gib kom­mi­pa­ki kok­ku 391 lap­se­le ko­gu­sum­ma­ga 2236 eu­rot. Raa­si­ku val­lalt saa­vad kom­mi­pa­ki kõik val­la koo­li­des-las­teae­da­des käi­vad lap­sed ning ka vä­he­malt aas­ta va­nu­seks saa­nud ko­du­sed lap­sed. Mu­jal õp­pi­va­te põ­hi­koo­liea­lis­te las­te va­ne­mad said val­la­va­lit­su­selt kom­mi­pak­ki taot­le­da. Kok­ku tel­li­ti 1186 kom­mi­pak­ki, need läk­sid maks­ma 5892 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ale­vik on saa­nud ki­ri­ku juur­de kau­ni tu­le­des jõu­lu­puu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se muut­mi­se ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kont­rol­li­mis­te kor­ra keh­tes­ta­mi­se eel­nõud