OLEV RÄH­NI pea­tas vo­li­tu­sed Raa­si­ku vo­li­ko­gus

446
OLEV RÄHNI

Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas val­la­vo­li­ko­gu liik­me Olev Räh­ni sep­temb­ri lõ­pus esi­ta­tud aval­du­se alu­sel te­ma vo­li­tu­sed kol­meks kuuks. Ku­na Kris­ti Va­der, kes on te­ma esi­me­ne asen­dus­lii­ge va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest, loo­bus vo­li­ko­gu liik­me ko­hast, on Olev Räh­ni ase­mel asen­dus­liik­me­na sel­le aas­ta lõ­pu­ni vo­li­ko­gus Mee­li Te­der.

Eelmine artikkelKolga Keskkooli 145.sünnipäev 24.10.2009
Järgmine artikkelSoo­me­pois­te väl­jaõp­pe­laa­grist Keh­ras 1944. aas­tal