OLEG GOGIN: „Loksa võim ei tunnista oma eksimusi.”

1750

OLEG GOGIN: „Kui võim käitub ebaseaduslikult, peab reageerima.“
Loksa opositsioonipoliitik, sotsiaaldemokraat OLEG GOGIN, Teie kohta öeldakse, et olete sage kohtussekaebaja kohaliku võimu toimetamiste peale ning et seoses sellega on linnal suured kohtukulud. Miks kaebate ja kui palju praegu kohtuasju käigus on?

„Loksa keskerakondliku linnavalitsuse ja volikogu õigusabikulud on suured ning kohtuasju meie väikese omavalitsuse kohta väga palju, kuid ei ole õige väita, nagu oleksid need seotud ainult minu kaebustega. See on hämamine. Kohtumenetluses on praegu neli minu esitatud kaebust, need on aastast 2007 või 2008. Sel aastal ei ole ma esitanud kohtusse ühtegi kaebust Loksa võimu tegevuse peale. Loksa linnavalitsus ise vaidlustab samuti – kohtusse on antud vabariigi valitsus, vaidlustatud Lääne-Viru maavanema seisukohti.

Oma õiguste eest tuleb kodanikul seista. Kui võim käitub ebaseaduslikult, peab reageerima. Õigusriik saab olla ainult siis, kui riik täidab seadusi ja kontrollib, et ka kohalik võim seda teeb. Loksa praegune võim ei taha tunnistada, et on eksinud – see on ajendanud mind kohtu poole pöörduma. Kui linnavõim oleks eksimused omaks võtnud ja käitumist või otsuseid muutnud, ei oleks ka neid nelja kaebust ega varasemaid kohtuasju.”

Millega need praegused kohtuasjad on seotud?
„Üks vaidlus on seotud Jehoova tunnistajate Posti tänava kinnistu detailplaneeringuga. Linnakodanikud vaidlustasid selle, koguti allkirju. See oli linnakodanike algatus.

Loksa linnavalitsuse väljaande Loksa Elu 2008. aasta märtsinumbris kirjutati, et neid allkirju analüüsiti põhjalikult, helistati valikuliselt ja küsiti, miks alla kirjutati. Kujutage ette, kohalik võim hakkab allkirju analüüsima, inimestele helistama, sisuliselt neid hirmutama ja ähvardama. See on kodanikuvabaduse mitteaustamine ja samm autoritaarse riigivõimu poole.

Esitasin mais 2008 avalduse ja küsisin linnavalitsuselt, kes analüüsis allkirju ning kellele helistati. Keegi pidi ju linnavalitsuses tegema sellist tööd. Sain linnapealt vastuse, et küsimusele vastamine on asjakohatu. Esitasin kohtusse kaebuse, et linnavalitsus ei täida seadust ega vasta avaldusele. Linnapea aga teatas kohtule, et ametnikud ei mäleta midagi ja ta ei ole suuteline küsimusele vastama.

Kohtus on ka Loksa male­klubi Olympic kaebus, et ei saa vastust teabenõudele palvega väljastada vene gümnaasiumi direktorile esitatud avaldused selle kohta, nagu oleks maleklubil fiktiivsed liikmed. Direktor soovis need avaldused esitada kohtule seoses vene gümnaasiumi õpetajate laimu puudutava tsiviilasjaga. Kohus ei võtnud neid avaldusi vastu. Maleklubi leidis, klubil on õigus teada saada, kes ning milliseid avaldusi esitas ta liikmete kohta. Soovime, et vene kooli direktorit kohustataks maleklubi teabenõudele vastama. Maleklubi tegutseb, liikmed on olemas, tulge laupäeviti vaatama, kuidas noored maletavad.

Kas see on minu süü, kui linnavalitsus palkab kalli advokaadibüroo, kes kirjutab  lehekülgede kaupa selgitusi, et miks mu teabenõudele ei saa vastata? Ja büroo kasseerib teenuse eest kümneid tuhandeid kroone.”

Kas teised kohtuasjad on samalaadsed, seotud teabenõuetega?

„Kolmas kohtuasi puudutab minu laimamist. 2007. aasta 5. detsembril avaldas linnavalitsus Loksa internetilehel uudise pealkirjaga, et politsei algatas minu ja Andres Kaarmanni kohta kriminaalmenetluse seoses Loksa linna vara kadumisega. Sama pealkirjaga pressiteadet levitati ajalehtedele. See pealkiri on väljamõeldis. Kuid ajalehtedest helistati, mu erakonnakaaslased küsisid, milles asi. Esitasin politseisse teabenõude ja palusin väljastada koopia minu kohta käivast määrusest. Sain politseist vastuse, et Oleg Gogini kohta ei ole kriminaalmenetlust algatatud.

Andsin kohtusse kaebuse, et tuvastataks – uudise pealkiri on vale ehk õigusvastane. Minu avaldus mahub neljale lehele. Aga see, mil moel meie keskerakondlik võim kaebusele vastab, on iseloomulik näide, kuidas Loksal toimitakse. Advokaadibüroo  kaks töötajat, vandeadvokaat ja vandeadvokaadi abi on linnavalitsuse nimel ja tellimusel esitanud kohtule esimese vastuse 11 lehel, koos lisadega on lehekülgi 38. Advokaadibüroo teenuse peale on Loksa linn kulutanud esimese astme kohtus 67 880 krooni. Oleks ju võinud lihtsalt nõustuda, et kirjutasime eksliku pealkirja, anda välja pressiteade, et tegelikult algatati kriminaalmenetlus Loksa linna vara kadumise, mitte konkreetsete isikute kohta. Kuid oma eksimust ei soovita tunnistada.

Mu kaebus on praegu menetluses ringkonnakohtus. Tallinna halduskohus leidis, et see oli linnavalitsuse-poolne eksitus, aga ma ei nõustu selle otsusega. Minu jaoks ei ole vahet, kas linnapea eksis meelega või kogemata, mulle on tehtud kahju. Pealegi, see vale ja mind kahjustav pealkiri on tänase päevani Loksa linna kodulehel üleval.”

Ja neljas vaidlus on ilmselt seotud Keskerakonna võimuletulekuga Loksal 1. septembril 2006? See vaidlus pole ju tänini lõppenud, kuigi uued valimised on tulekul.

„1. septembri 2006 kohta on kohus öelnud, et mind, Andres Kaarmanni, Svetlana Pajupuud ja Madis Praksi on umbusaldatud ebaseaduslikult. Kuid keskerakondlased seda ei aktsepteerinud. Riigikohus ütles kolmel korral, et linnapea Helle Lootsmanni ja linnavolikogu esimehe Rein Heina valimine oli tühine. Puudub otsus 9. veebruari 2007 umbusaldamiste kohta. Vaidlus on jõudnud alles ringkonnakohtusse. Tundub, et venitatakse meelega, otsus tuleb ilmselt pärast 18. oktoobri kohalikke valimisi.”

See vaidlus on Loksa linnale läinud õigusabikuludena maksma suuri summasid. Kas Teie teate, kui palju?

„Alates 1. septembrist 2006 ja aastal 2007 esitatud kaebused olid valdavalt seotud Keskerakonna võimuletulekuga. Olid veel mitme kodaniku kaebused. Õigusabi eest tasuti sel perioodil üle miljoni krooni. 2008. ja 2009. aasta õigusabikulude kogusumma kohta mul andmeid ei ole. Kuid arvata võib, et suurusjärk on sama – umbes miljon krooni aastas, kokku selle ajaga kuni kolm miljonit krooni, võib-olla isegi rohkem.

Advokaadibüroole Seppik ja Sirel on makstud seoses Keskerakonna võimuletulekut puudutava vaidlusega sadu tuhandeid kroone. Kuigi asja­olud olid samad, koostas büroo nii minu, Kaarmanni, Pajupuu kui ka Praksi kaebusega seoses 30-40-leheküljelised vastused ja linn tasus igaühe eest eraldi. Samamoodi koostati vastused ka ringkonna- ja riigikohtule.  Oleks võinud tellida ühe juriidilise analüüsi, maksta selle eest. Ja teha koopiad, muuta vaid nimed.

Näiteid on palju, kus büroolt on tellitud õigusabi põhjendamatult. Näiteks seesama maleklubi kaebus – advokaadibüroole Seppik ja Sirel maksti 24 000 krooni selle eest, et koostati mitmeleheküljeline vastus, mis selgitas, sellist teavet vene gümnaasiumil ei ole. Oleks võinud lihtsalt minu ees vabandada, et eksiti ja öelda, et avaldusi koolil pole.

Loksa linnapea on kas ebakompetentne või kuritarvitab oma ametiseisundit, kui tellib enda õigustamiseks kalli teenustasu eest vastused advokaadibüroolt, selle asemel, et tunnistada eksimusi. Loksa linnavõimu esindades suuri summasid teeniv büroo Seppik ja Sirel omanik on Kesk­erakonna üks suurrahastaja. Kas Loksa maksumaksja raha makstakse büroole rumalusest või planeeritult, mina ei tea.”

Nimetasin Teid küll opositsioonipoliitikuks, kuid linnavolikogus Teid ei ole. Miks Te ei taasta volitusi ega osale volikogu töös?

„Loksa linna valimiskomisjon lõpetas mu volitused volikoguliikmena. Ma ei saa esitada avaldust volituste taastamiseks, sest siis aktsepteeriksin Keskerakonna ebaseaduslikku võimuletulekut ja oleks alus lõpetada kohtumenetlus. Võti on 9. veebruari 2007 umbusaldamiste tühiseks tunnistamises – kui riigikohus ütleb, et ka sel päeval vastuvõetud otsused Lootsmanni ja Heina valimise kohta olid tühised, on tühised minu volituste lõpetamine ja paljud muud poliitilised otsused. See on oluline põhiküsimus.

Kuna olen valitud volikogusse, tegutsen nagu volikogu liige. Vahe on selles, et ma ei osale istungitel, ei hääleta. Kuid tean eelnõusid ja  otsuseid, kui vaja, vaidlustan neid. Kui olin volikogu liige, esitasin samuti teabenõudeid. Kui näen, et on võimu kuritarvitamise oht, nõuan dokumendid välja, et nendega tutvuda.

Seaduse järgi on omavalitsuse informatsioon avalik, välja arvatud eraisikute andmed. Loksa linnavalitsusest on infot raske saada. Kui Loksal küsite näiteks linnavalitsuse raamatupidajalt, kui palju on tulumaksu laekunud või kui palju tasutud õigusabi teenuse eest, ei julge ta teile vastata ilma valitseva isiku loata. Infot jagatakse valikuliselt, valitsev isik otsustab, kellele ja mida.

Vastustest keeldumine ja teabe salastamine on samm autoritaarse riigi poole. Nagu seda on ka Keskerakonna ideoloogiat mittetoetavate inimeste halvustamine linnavalitsuse väljaandes Loksa Elu. Tuleb isik võimule koos oma abikaasaga, nad asuvad teisi naeruvääristama, inimesed hakkavad neid kartma – hirmu tekitamine on üks autoritaarse võimu töövahend. Võim peab olema väärikas ja tegutsema maksumaksjate heaolu nimel, mitte nende arvelt.”

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Suurpea külas
Järgmine artikkelAruküla öölaulupeol laulsid sajad inimesed