Oldo­ja pump­la kin­nis­tu MTÜ-le Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts

37
Oldoja pumpla Uuri külas.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas an­da MTÜ-le Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts 20 aas­taks ta­su­ta ka­su­tus­se Pump­la kin­nis­tu, mis asub Ka­ha­la jär­ve ää­res Uu­ri kü­las. Kin­nis­tu suu­rus on 2650 m2, seal paik­neb ku­na­gi­se­le Ki­ro­vi ka­lu­ri­kol­hoo­si­le kuu­lu­nud Ol­do­ja pump­la­hoo­ne.

Kin­nis­tut on ka­su­ta­tud kü­lap­lat­si­na, kor­ral­da­tud ühi­s­üri­tu­si. Te­gu on ain­sa mu­nit­si­paal­o­man­du­ses ole­va maa­ga jär­ve lä­he­du­ses.

MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts plaa­nib kin­nis­tu­le ra­ja­da loo­dus­tu­ris­mi kes­ku­se ja kor­ras­ta­da ko­gu ala. Pump­la­hoo­ne on prae­gu­seks amor­ti­see­ru­nud, selts plaa­nib ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks taot­le­da abi­ra­ha toe­tus­fon­di­dest. Ku­na kin­nis­tu asub La­he­maa rah­vus­par­gis, to­hib ma­ja taas­ta­da sa­mas ko­has ja ma­hus.

MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts on loo­dud 2005. aas­tal, 2009. aas­tal sai kü­la­ma­ja pro­jek­ti jaoks toe­tust KO­Pist. Selt­si asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Jaa­nus Hein üt­les, et Ol­d­oja pump­la oli osa kol­hoo­si nii­su­tus­süs­tee­mist, jär­ve­vett pum­ba­ti ümb­rus­kon­na põl­du­de­le.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­te leid­mi­seks uue han­ke
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­la et­te­võt­jate ja MTÜ­de juh­ti­de õp­pe­reis Se­tu­maa­le