Õiguskantsleri kantselei saatis Valkla kogukonnale vastuse

1120

Õiguskantsler ei saa seadusandjale ette öelda, kuidas sotsiaalhoolekande poliitikat ajada.

Valkla külavanem Märt Sillaste sai õiguskantsleri büroolt aprilli alguses vastuse oma kirjale, milles avaldas muret Valkla Kodu tegevuse üle. AS Hoolekandeteenused plaanib muuta Valkla Kodu teenuseid nii, et edaspidi paigutataks sinna isikud, kellele osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust kohtumääruse alusel.

Külavanem küsis märtsi keskel Valkla kogukonna nimel õiguskantslerilt, sotsiaalministeeriumilt, sotsiaalkindlustusametilt ja Harju maavalitsuselt, miks ei hinnatud eelnevalt hoolekandesüsteemi suutlikkust luua kohtumäärusega erihooldeteenuse keskus Valklasse ega analüüsitud sellise kinnipidamisasutuse mõju ümbritsevale keskkonnale. Lisatud oli 600 allkirja.

Õiguskantsleri büroo direktor Alo Heinsalu kirjutab, et õiguskantsler tutvus põhjalikult pöördumisega ja mõistab Valkla Kodu lähikonnas elavate inimeste muret oma turvalisuse pärast: „Ameti­ülesannetest lähtuvalt ei saa õiguskantsler menetluse tulemusel tagada seda, et Teie ettepanekuid valdkonna kujundamisel oleks võimalik arvesse võtta, ka ei kuulu ta pädevusse palutud küsimustele õigusalaste selgituste andmine.“

Büroo direktor selgitab, et vastavalt seadusele ei saa õiguskantsler öelda seadusandjale ette, kuidas mõnda riigielu küsimust korraldada või millist konkreetset poliitikat, näiteks sotsiaalhoolekandepoliitikat, ajada. Seetõttu peab õiguskantsler avalduse tagasi lükkama. Sotsiaalhoolekandesüsteemi muutmine ja selle valdkonna arendamine kuulub sotsiaalministeeriumi pädevusse. Selgitusi väljatöötatud õigusaktide ja eelnõude kohta on kohustatud andma valitsusasutus.

„Küll aga palus õiguskantsler sotsiaalministeeriumilt, et Valkla kogukonna pöördumisele vastates teavitaks sellest ka õiguskantsleri kantseleid ning edastaks vastuskirjast koopia õiguskantslerile,“ on kirjas.

Lisatud on selgitus sotsiaalhoolekandeseadusest, milles on sätestatud, et ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul peab teenuseandja tagama, et teenusel viibija ei lahkuks ilma saatjata erihooldusteenuse osutamise kohast ega seaks ohtu ennast või teisi isikuid. Kui teenuse osutaja tegevus ei vasta nõuetele, võib sotsiaalkindlustusamet tunnistada tegevusloa kehtetuks.

„Õiguskantsler jälgib tähelepanelikult, kuidas sotsiaalkindlustus­amet ja -ministeerium Teie tõstatatud probleemi lahendamisel tegutsevad ning millisele seisukohale asuvad,“ on kirjutatud vastuse lõpus.

Külavanem Märt Sillaste ütles, et teistest ametiasutustest pole veel vastuseid tulnud: „Õiguskantslerilt saime ausa vastuse, kuidas asjad Eesti Vabariigis seaduste järgi on. Saatsime pöördumise asutustele, kuhu arvasime, et võiks oma murest kirjutada. Meie ees on jätkuvalt küsimus, mis saab edasi. Kui tehakse Valkla Kodust otsekui minivangla, aga suudetakse see hoida nii, et keegi tõesti välja ei pääse, siis pole probleemi. Kogukonna jaoks jääb küsimus, kui kaugele me tahame jõuda? Kas tuleb ametnikel veel mõne ukse taha lilli viia ja vabandust paluda?“

Eelmine artikkelKorteriühistute esindajad: Kas Kolgat ootab tondilinna saatus?
Järgmine artikkelRaasiku LC avaõhtul osales kogu maailma Lionsite president