Novembris saavad puhta vee Raasiku 400 elanikku

1479

Aprillist on puhas vesi Raasiku keskasulas ja raudtee ääres.

Möödunud aasta detsembris sai Raasiku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniprojekt (ÜVK) nurgakivi. Käesoleva aasta aprillis hakkas tööle Raasiku veetöötlusjaam, mis varustab puhta veega Raasiku keskasulat ja raudtee-äärseid elanikke. Sealt saavad vee Raasiku põhikool, lasteaed, rahvamaja, tervisekeskus ning korterelamud Meierei tänavas ja mõned eramud, kokku üle 600 inimese.

OÜ Raven tegevjuht Tiit Reeder selgitas, et praegune projekt uusi liitujaid ei sisalda, sest paljudel Raasiku majapidamistel on olemas isiklik puurkaev.
Puhtama vee said majapidamised, mis olid juba varem ühendatud ühisveevärgiga.

Novembris saab renoveeritud Tehase teel asuv puurkaev-pumpla. See hõlmab 400 inimest Raasikul Tehase teel.

„Praegu oli nendel majapidamistel kõige halvem vesi Raasikul, sest see on väga rauarikas. Aasta lõpuks saavad nad puhtama vee,“ selgitas Tiit Reeder.

Raasikul on valmis ka uus reoveepuhasti, mis puhastab kogu Raasiku reovee. Tegu on biokile meetodil töötava puhastiga.

„Reoveepuhasti juures tahaksime sisse viia mõned omapoolsed täiendused, et muuta puhasti töö veelgi efektiivsemaks, kuid need ettepanekud on vaja seadme tootjatehasega kooskõlastada. Biokile tehnoloogia sobis Raasikule hästi, aga kuna on tegu uudse tehnoloogiaga, tuleb hooldust hästi korraldada,“ rääkis Tiit Reeder.

Arukülas puhas vesi oktoobri lõpuks
Arukülas on praegu ehitamisel uus veetöötlusjaam, mis sarnaneb Raasiku omale, kuid on suurem. Samuti on renoveerimisel reoveepuhasti, tüübilt aktiivmuda puhasti.

Vana puhasti ehitati 1979. aastal ja renoveeriti 1980ndatel. Selle suur betoonist mahuti jääb kasutusse, kuid ehitatakse ümber vastavalt Tšehhi firma Asio uuele tehnoloogiale.

„Mahuti pesti puhtaks ja valati uued vaheseinad. Erinevalt Raasiku reoveepuhastist kasutatakse siin puhastuseks aktiivmuda. See meetod on lollikindlam, biokile tundlikum. Jääkmuda pressitakse kuivaks ja veetakse traktorikäruga komposteerimisväljakule. Seal saab mudast mõne aasta jooksul kompostmuld,“ jutustas OÜ Raven tegevjuht.

Septembris jõuab lõpule Arukülas Nurme tänava puurkaev-pumpla renoveerimine. Sealsel kaevul oli sama probleem, mis Raasikul Tehase teel – vesi oli väga rauarikas.

„Me ei kasutanud seda kaevu juba aastaid. Vesi tuli põhiliselt Tallinna maantee ääres asuvast kaheastmelisest pumplast. Praeguse projekti mahus renoveeritakse ka see pumpla. Oktoobri lõpuks saavad kõik Aruküla veevärgiga liitunud majapidamised puhtama joogivee, see hõlmab umbes 1500 inimest,“ rääkis Tiit Reeder.

ÜVK esimese etapi maksumus on 2 322 567 eurot. Selleks sai OÜ Raven Ühtekuuluvusfondist toetust 1 644 437 eurot. Omaosalus on 678 130 eurot, Raasiku vald ja Raven OÜ võtsid mõlemad Keskkonnainvesteeringute keskusest omaosaluse katmiseks laenu. Ehitab AS Vensen.

„Kanalisatsiooni ehitamine on veelgi kulukam, mistõttu tuleb seda teha etapiti ja vastavalt rahalistele võimalustele. Praegu koostatakse abiraha taotlusi edasiarenduse tööde katteks ja otsitakse omaosaluse võimalusi,“ lausus Tiit Reeder.

Eelmine artikkelRaasikul rünnati meesterahvast
Järgmine artikkelKuusalu ja Sipoo vald tähistasid 20. sõprusaastat