Noored pikanäpumehed

1728

RAINER VÄLI, noorsoopolitseinik

Tänapäeval tuleb tihti ette olukordi, kus noor satub pahandustesse – maiustades poes vastvalminud pirukaid või maitsvaid komme, võttes kaasa ilusa ja huvitava eseme, mille eest pole luba küsinud ega kukrut kergitanud.  Sealjuures ei teadvustata, mis sellise teguviisi kaasa toob. Iga täiskasvanu kohus ja südameasi peaks olema probleemi märgata ning suunata abivajajat paremuse poole.
Näppamise põhjused ei pruugi olla tingitud üldsegi tühjast kõhust ega vajadusest asja omastada. Sageli on korrarikkumise põhjus mõtlematus, adrenaliinitulv, põnevus või tähelepanuvajadus. Puberteedieas lapsed ihaldavad staatust, niinimetatud kõva mehe tiitlit, et teistele meele järgi olla ja julgena näida. Ei ole ka harv juhus, kui lapsed varastavad eakaaslase või vanema lapse nõudmisel.
Pisivargustega ei tegele vaid laps, kelle vanemad on ühte või teist asja keeldunud ostmast. Näppavad ka noored, kes pärinevad hästi kindlustatud peredest, kellel on kodus olemas kõikvõimalikud tänapäeva tehnikaimed ja igapäevane taskuraha.
Iga täiskasvanu võiks ja peaks märkama, kui lapse sahtlisse on ilmunud võõras pinal, kapinurka uus mänguasi või rahakotti mõni liigne rahatäht. On oluline noorega juhtunust rahulikult rääkida, uurida võõraste esemete päritolu ja selgitada, miks niisugune teguviis väär oli ning mida see endaga kaasa võib tuua.
Kindlasti tuleks pugeda lapse hinge põhja, teadvustamaks teo tagamaid. Tähtis on kohe reageerida ja kindlustada, et juhtunu ei korduks. Tihtilugu on parim karistus see, kui laps peab ise võetud asja tagastama ja oma teo pärast vabandust paluma. Vajadusel ulatavad oma abikäe psühholoogid, perenõustamine ning kohalik noorsoopolitseinik.
Politsei teeb järjepidevat ennetustööd õppeasutustes ja ka lastega individuaalselt, selgitamaks tegude tagajärgi.
Jätkuvalt levib noorte seas väär­arusaam, et alaealine ei ole seaduse ees vastutav. Õigusrikkumise toime pannud alla 14aastane suunatakse alaealiste komisjoni, kus rakendatakse erinevaid mõjutusvahendeid, suunatakse sotsiaal- või noorteprogrammi, spetsialistide vastuvõtule. Kui korduvate mõjutusvahendite kohaldamine ei ole tulemusi andnud ja rikkumised jätkuvad, siis suunatakse noor erikooli.
Vanemad kui 14aastased kodanikud vastutavad ise oma tegude eest ja nende suhtes alustatakse süüteomenetlus. Varavastane süütegu väheväärtusliku asja vastu võib kaasa tuua kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi või aresti ning süstemaatiline tegu koguni vangistuse.

Eelmine artikkelKehra lasteaia uus direktor selgub augustis
Järgmine artikkelKARL VETEMAA puhus elu sisse Salmistu Suurekivi hostelile