Napalmi leid

1118

10. märt­sil teatati häi­­re­kes­kusele, et Kuu­­­­sa­lu vallas, Tammistu külas on leitud poo­le tün­ni jagu na­pal­mi. Ko­hale sõitis pääs­te­ame­ti erikeemia ta­litus, kes kinnitas, et lei­tud ai­ne vastab napalmi pa­rameet­ri­tele ning aine anti üle ASile EcoPro, mis tege­leb ohtlike jäätmete käit­le­mi­sega.

Eelmine artikkelKallaletung mehele
Järgmine artikkelKuusalu vanasse kooli represseeritute pansionaat