Nägemiseni, Eesti! Tere, välismaa!

843

Dream Foundation Eesti viis 2009. aasta detsembris toimunud noortemessil Teeviit läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada noorte ootused, lootused ja hirmud välismaale õppimamineku osas. Küsitlusele vastas 567 erineva kooliastme õpilast, kellest, hirmudele vaatamata, pea 90% on mõelnud välismaal õppimisele.

Noori innustas Eesti tolmu jalgelt pühkima ennekõike uus ja huvitav kogemus, parem haridustase, keelepraktika ning võimalus avardada silmaringi. Noored peavad mingi aja välismaal õppimist normaalseks haridustee osaks, mis aga ei tähenda, et nad kodumaa unustaksid. Meie praktika näitab, et valdav enamus noortest pöördub paari aasta möödudes kodumaale tagasi.

Noored eelistavad minna õppima riikidesse, kus põhikeeleks on inglise keel. “Inglise keelt on Eesti noored õppinud koolis juba maast madalast. Nende eelistust mõjutavad kindlasti hirmud keelebarjääri ees. Võõras kultuuris uut keelt otsast õppima hakates võivad noored end alguses tunda abitult, kuid keele tundmine annab neile kindlustunde, mida nad õpinguid alustades eriti vajavad”, kommenteeris hetkel Suurbritannias õppiv Liis Madik. Nii eelistasidki noored haridust omandada ennekõike Suurbritannias ja Ameerikas, millele järgnesid kuumavereline Hispaania, ajalooline Saksamaa ja nüansirikas Prantsusmaa.

Ei tea, kas tulenevalt praegusest majandusseisust, aga kõige enam soovisid noored välismaal õppida just majandust ja ettevõtlust. Huvi näidati üles ka loominguliste ainete studeerimise vastu nagu kunst ja disain, millele järgnesid humanitaarisõprade keeleõpingud ja meditsiinihuviliste õpingud arstiteaduskondades.

Kuigi pea 90% noortest on mõelnud välismaale õppima minemisele, ei jõua sinna sugugi kõik. Teisele poole piiri õppimaminekut takistavad hirmud ja eksiarvamused. Noorte soovide ja hirmude teadmine aitab meil tegeleda paremini selgitustööga, mille tulemusena muutuks välismaale õppima minek noorte seas loomulikuks haridustee osaksa. Peamiste hirmudena tõid noored välja keelebarjääri ning majandusliku toimetuleku. Kõrgmaa sõnul on aga mõningates riikides võimalik õppida väga madala õppemaksu eest või isegi ilma õppemaksuta, seega ei tohiks see eksiarvamus kindlasti takistada noorte unistuste täitumist.
Hetkel on noortel just õige aeg hakata endale Dream Foundationi abil sobivat ülikooli, eriala valima ning elukohta ja ehk ka tööd otsima, sest kandideerimise põhitähtaeg ootab ees juba 10. märtsil 2010.   
Dream Foundation on Euroopas tegutsev sihtasutus, mille peamiseks tegevusalaks on välismaale õppimamineku tutvustamine, võimaluste loomine ja õpingutel noorte toetamine.

Eelmine artikkelMARIA VALDMAA kontserdid Kuusalus ja Loksal
Järgmine artikkelKehrasse ehitati lumehooned