Muu­da­tu­sed Raa­si­ku val­la ko­mis­jo­nis

442
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ar­vas ha­ri­dus-, kul­tuu­ri-, sot­siaal- ja spor­di­ko­mis­jo­ni esi­me­he And­res Kal­las­te et­te­pa­ne­kul ko­mis­jo­ni koos­sei­sust väl­ja Dea Ivas­ki, Ali­ce Suur­kuu­se ja Erik Tamm­soo, kes po­le enam ko­mis­jo­ni tööst osa võt­nud.