Muu­da­tu­sed Vel­ko AV nõu­ko­gus

569

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kut­su­da OÜ Vel­ko AV nõu­ko­gust ta­ga­si Ala­ri Ur­mi ning va­lis nõu­ko­gu liik­meks val­la ehi­tuss­pet­sia­lis­ti Vil­jo Lei­si. Val­la­va­lit­su­se lii­ge ja Vel­ko AV nõu­ko­gu esi­mees Lii­vi Han­sen sel­gi­tas, et Alar Urm ei ole nõu­ko­gu töös pik­ka ae­ga ak­tiiv­selt osa­le­nud, Vil­jo Leis oli ka va­rem val­la kom­mu­naa­let­te­võt­te nõu­ko­gu lii­ge. Vel­ko AV nõu­kok­ku kuu­lu­vad veel abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor ning val­la­vo­li­ko­gu liik­med Mar­gus Nõl­vak ja Jü­ri Lill­soo.