MTÜ või rahvamaja?

759

garina
GARINA TOOMINGAS, MTÜ AKS tegevjuht

On ilus ilm ja kõikjal on vastu vaatamas rõõmsad näod. Kevad on lõpuks avanud uksed ja aknad ning lasknud lagedale päikese, soojuse ja õrnad kevadtuuled, mis küll kohati on väga jõulised ja ettearvamatud.

Seadsin sammud Tallinnas omavalitsuse majja, et rääkida MTÜ Aruküla Kultuuriselts tegemistest alates 1999. aastast.

MTÜ Aruküla Kultuuriselts asutati 1998. aasta sügisel. Asutajaliikmeid oli 7 ja sinna ridadesse kuulusin tookord ka mina.
MTÜ AKS põhitegevus ja eesmärk on koordineerida, korraldada ning pakkuda Aruküla piirkonnas üritusi igale eale, säilitada ja toetada rahvakultuuri, kaasata uusi liikmeid me tegevusse.

Raha AKSi tegevuseks saame omavalitsuselt, kuhu esitame eelarve tegevustoetuseks, ürituste korraldamiseks ja majanduskuludeks. Oma eelarvet täiendame projektitoetustest, liikmemaksudest, saali- ja nõude üüridest ning annetustest. Kulud on nagu igal asutusel palgad, sotsiaalmaksud, raamatupidamisteenus, side- ja kantseleikaubad, tellitud üritused, trans­port, ajakirjandus, inventari hooldus, koristusvahendid ja palju muud.

Lisaks traditsioonilistele üritustele Raasiku vallale püüame ka pakkuda ürituste korraldamise teenust nii vallale, allasutustele, asutustele, kes tegutsevad vallas, küladele ja eraisikutele. Viieteist tegevusaasta jooksul on kultuuriseltsi ampluaa kasvanud oma aleviku ettevõtmistelt ülevallaliste ettevõtmisteni, naabervaldade ja maakonna tasandile. Lisaks kultuurilisele tegevusele korraldasime küladele koolitusi teemal MTÜ-de loomine ja arengukavad. Tänu nendele on külad nüüd ise väga aktiivsed korraldajad, projektide kirjutajad ja küla keskuste eestvedajad.

Kultuuriselts on oma tegevusega tõestanud olemasolu vajalikkust, seda näitab ka järjest suurenev üritustel osalejate arv, väljasõitude populaarsus ja  tervist edendavad spa külastused.

Kas rahvamaja või MTÜ, kes korraldab ja tegutseb samal eesmärgil, mis rahvamaja?

Minu arvates peab ühe või teise variandi puhul olema eestvedaja inimene, kellele meeldib suhelda, kuulata, teha koostööd, olema avatud, arendada ja välja käia uusi ideid, üritusi, meeletusi; tunnetama, mida kogukond tahab ja soovib. Igal juhul peab maja olema täis tegevust, pakkudes eri põlvkondadele koolitusi, väljasõite, ekskursioone, töötubasid, pidusid, kino ja palju muud, mida kiires arenevas ja ahvatlevas ühiskonnas tehakse.

Küsimus on, kas MTÜ on vallale ka kasulik või viib ainult raha välja?

Raha läheb välja ka rahvamajast. Teenitud lisarahadega püüame remontida oma ruume, fuajeed, parketisaali, osta vahendeid ning muidugi pakkuda uusi üritusi ja sündmusi. Me ei anna vallale rahalist kasu, vaid kultuuri, mille kaudu saavad inimesed hea enesetunde, meele­olu, hoolivuse, tunnustuse, tervise ja isikliku tunnetuse, et ta on kogukonnale vajalik ja tähtis. Valla rahvas on tänulik, et on olemas rahvamaja, kus saab käia nii taidlejana, külalisena kui ka lihtsalt jutustamas, vaatamata sellele, kas seda juhib rahvamaja või MTÜ. Kõike ei saagi mõõta rahas.

Lõpetan oma arvamuse MTÜst AKS tõdemusega, et mul on hea meel, sest rahvamajas käib palju erinevaid inimesi, nii väikseid kui suuri, kes hindavad seda tööd oma kohaloleku ja toetusega. Ja kui sügisel puhuvad uued tuuled tormilisemalt ning ettearvamatult, eks siis näeb, kas jätkab rahvamaja või MTÜ AKS.

Eelmine artikkelLõbustusasutuses rünnati meest
Järgmine artikkelKuusalu algklasside „Pöial-Liisi“ etendus vaimustas publikut