MTÜ Arenduskoda juhatus kiitis heaks Kuusalu-Loksa piirkonnast 13 LEADER-projekti

1426

Kokku taotletakse raha 49 projektile, lõpliku rahastamisotsuse langetab PRIA.

LEADER-programmist toetusrahade saamiseks algatatud koostöö kuue omavalitsusega on jõudmas esimese reaalse tulemuseni – Kuusalu, Vihula, Tapa, Kadrina ja Ambla valdadest ning Loksa linnast esitatud projektid on kahe meetme osas MTÜ Arenduskoja komisjonides läbi vaadatud ja juhatuse otsusega kõik ka esimeses astmes heaks kiidetud.

MTÜ Arenduskoda võttis kuni 16. märtsini vastu projekte kahes meetmes: 1.1  kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus ja 1.2  seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine omaalgatusliku tegevuse kaudu.

Kuusalu valla esindajana osales meetme 1.1. projektide hindamiskomisjonis abivallavanem Tõnu Ammussaar ning meetme 1.2. hindamises  abivallavanem Milli Kikkas. Mõlema meetme hindamiskomisjonis oli Loksa linnast linnavalitsuse liige, Loksa I keskkooli direktor Õnnela Tedrekin.

MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus kommenteeris, et täiesti vigadeta oli vaid kolm projekti: „Järgmistes voorudes me enam nii kergelt ei hinda, kui projektides on vead. Seekord, kuna on esimene kord, palusime paljudel puudused kõrvaldada. Mitmel projektil on esialgsed summad vähenenud, sest tuli välja võtta tegevusi, mida ei rahastata, näiteks ei toetata ürituste auhindade ostmist. Parandasime ka kirjavigu.”

Ta kiitis, et lõpptulemusega võib olla rahul. Järgmistel koolitustel hakatakse selgitama, kuidas projekte paremini sõnastada ning hoiduda umbmäärasest üldisest jutust.

Nüüd oodatakse projektide esindajaid arenduskotta, et sealt võtta materjalid ja taotluse heakskiitmise kinnituskiri ning esitada need PRIAle.

Selle kolmapäeva, 15. aprillini võetakse Arenduskojas vastu taotlusi meetmete 2.1 ettevõtluse arendamise ning 2.3 siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamise toetustele. Meetme 2.1 raames jagatakse 2,4 miljonit krooni ja 2.3 projektidele 1,2 miljonit krooni.

Investeeringud
Meetmest 1.1. jagatakse selles taotlusvoorus kokku 6 miljonit krooni. Projekte esitati 24, kokku 5 877 929 krooni ulatuses.

Seitsmeliikmeline komisjon andis 10 palli süsteemis hinded ning projektid seati keskmiste punktisummade alusel pingeritta. Kokkulepe oli, et rahastuse kinnituse saavad need projektid, mis koguvad vähemalt 5 protsenti maksimumhindest. Kõik taotlused said rohkem palle. 

Harjumaalt kogus kõige enam punkte ja jõudis 9. kohale Ida-Harju Invaühingu projekt Kuusalu spordikeskusesse invatõstuki soetamiseks. Projekti kogumaksumus on 65 649 krooni, LEADER-toetust küsitakse 58 949 krooni. Projekti juhib Agnes Valgiste.

12. kohal on MTÜ Leesi Külaselts projekt Leesi küla veesüsteemide korrastamiseks ehk pumbamajja veefiltri ostmiseks jms – kogumaksumus on 179 628 krooni, toetussumma sellest 107 777 krooni. Projektijuht on Tiina Viirna.

13. kohal on SA Loksa Sport projekt Loksa spordihoone rekonstrueerimiseks (allkorruse galerii akende vahetamiseks) – kogumaksumus 402 474 krooni, toetust taotletakse 341 080 krooni. Projektijuht on Rainer Lapp.

Loksa linnavalitsuse projekt Loksale laste mänguväljakute rajamiseks on pingereas 14. Selle kogumaksumus on 202 049 krooni, toetussumma 181 844 krooni. Projektijuhina on kirjas Allan Alajärv.

MTÜ Külakino projekt rändkino muretsemiseks on 19. kohal. Kogusumma on 521 558 krooni, toetus sellest 469 402 krooni. Projekti juhib Artur Talvik Tapurlast.

20. on MTÜ Õnne Maja projekt Kolga-Uuri viidastamiseks ning suviste väliürituste jaoks teisaldatava inventari soetamiseks. Kogumaksumus on 235 500 krooni, toetus sellest 211 950 krooni.  Projektijuht on Katrin Lellep.

Viimasele, 24. kohale jäi MTÜ Varemete taotlus Kalme küla külastuskeskuse loomise toetuseks Varemete talus. Projekti maksumus on 253 622 krooni, toetussumma 227 622 krooni ning seda juhib Kadri Seeder.

Seltsitegevus ja kultuuripärand
Meetmest 1.2. on jaotamiseks 1,5 miljonit krooni. Projekte on 25, kokku küsitakse 1 218 588 krooni.

Esimesele kohale paigutus MTÜ Kahala Järve Külade Seltsi projekt Kahala järve külade suvepäeva korraldamiseks. Selle maksumus on 15 215 krooni, toetuse suurus on 13 600 krooni. Projektijuht on Jaanus Hein.

Kolga piirkonna seltsingu projekt „Kolga kauniks!” on 5. kohal – kokku kulub 54 700 krooni, toetust küsiti 49 230 krooni. Projekti juhib Katrin Lellep.

SA Loksa Sport projekt „Spordiürituse Loksa päevad korraldamine” on 11. kohal. Kogumaksumus on 55 556 krooni, taotletakse 50 000 krooni. Projekti juhib Rainer Lapp.

Uuri küla seltsing küsis toetust Uuri küla raamatu väljaandmiseks. See projekt on 13. kohal, kokku maksab 55 555 krooni, toetus on 50 000 krooni. Projektijuht on Katrin Lellep.

MTÜ Vana-Loksa Selts on 13. kohal – taotleb Loksa ajaloost koostatava raamatu väljaandmiseks 50 000 krooni, projekti kogumaksumus on 56 000 krooni. Projektijuht on Reet Vaher.

17. kohal on MTÜ Loksa Rahvaspordiklubi projekt rahvusvahelise judoturniiri Loksa Cup Dumle karikasarja korraldamiseks B-klassile. Kokku kulub 53 110 krooni, toetust taotletakse 47 685 krooni. Projekti juhib Juri Grill.

Ülevaade kõigist projektitaotlustest on Arenduskoja veebilehel www.arenduskoda.ee.

Eelmine artikkelXXXIX Kloostriturniiri mälumäng
Järgmine artikkelOÜ Koduaken aknad valmivad Härmakosus