Moodustati Anija valla keskraamatukogu

971

Anija vallavolikogu otsustas liita 1. jaanuarist Kehra, Alavere ja Anija raamatukogud ning moodustada nende baasil Anija valla keskraamatukogu. Selle asukoht on Kehras Laste tänav 6 ning koosseisu kuuluvad filiaalidena Kehra, Anija ja Alavere raamatukogu. Keskraamatukogu tegevust hakkab juhtima direktor, kes valitakse konkursiga. Raamatukogu töö hindamiseks ning tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks moodustatakse 5-7liikmeline nõukogu.