Mist­ra käsipallimees­kond te­gi eu­ro­sar­jas de­büü­di

26
Palliga Martin Johannson Mistra meeskonnast. Foto Arvi Sirm

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel män­gis Mist­ra mees­kond oma esi­me­sed män­gud eu­ro­sar­jas Aust­rias ko­ha­li­ku Bre­gen­zi vas­tu ning kao­tas mõ­le­mad män­gud, ka­he män­gu kok­ku­võt­tes jää­di vas­tas­te­le al­la 49:63.

Mist­ra esi­me­se rin­gi vas­ta­ne EHF Eu­ro­pean Cup sar­jas oli Aust­ria klu­bi Bre­genz Hand­ball. Lau­päe­val, 16. sep­temb­ril toi­mu­nud ava­män­gus pi­di Raa­si­ku mees­kond vas­tu võt­ma 25:30 (16:17) kao­tu­se. Mist­ra re­sul­ta­tiiv­se­mad olid Mar­tin Ne­rut, Kas­par Lees ja Ar­no Va­re, neist igaüks vis­kas 4 vä­ra­vat.

Ka pü­ha­päe­val toi­mu­nud kor­dus­män­gus oli Mist­ra mees­kond al­gu­sest pea­le ta­gaa­ja­ja rol­lis ning ava­poo­laeg kao­ta­ti 11:17. Tei­sel poo­la­jal män­gu­pilt pa­ra­nes, kuid 45. män­gu­mi­nu­tiks olid aus­ter­la­sed suu­ren­da­nud oma edu ju­ba 9 vä­ra­va­le. Poo­la­ja lõ­pus te­gi Mist­ra tree­ner Jü­ri Lepp oht­ralt va­he­tu­si ning eu­ro­sar­ja män­gus said kaa­sa te­ha ka mitu noort män­gi­jat. Män­gu lõpp­tu­le­mus oli 24:33, mis ka­he män­gu kok­ku­võt­tes tä­hen­das Raa­si­ku mees­kon­na­le 49:63 kao­tust. Eest­las­te re­sul­ta­tiiv­se­mad olid tei­ses män­gus Ser­hii Or­lovs­kyi kuue ning Rau­no Kop­li kol­me vä­ra­va­ga.

Ees­ti koon­di­se pi­kaaeg­ne kap­ten Mar­tin Jo­hann­son, kes män­gib a­la­nud hooa­jal Mist­ra mees­kon­nas, kom­men­tee­ris, et kaks eu­ro­sar­ja män­gu eri­ne­sid tei­ne­tei­sest pal­ju, esi­me­ses män­gus suu­de­ti vas­tas­te­le „ham­baid näi­da­ta“, tei­ses ei pi­da­nud kait­se ning mees­kond oli hä­das vä­ra­va­te rea­li­see­ri­mi­se­ga: „Kuid näi­ta­si­me epi­soo­di­li­selt head kä­si­pal­li, sai­me tii­mi­na koos ae­ga vee­ta ning võist­kon­na­vai­mu suu­ren­da­da. Kind­las­ti sai­me ka hea ko­ge­mu­se, mis laob vun­da­men­ti põ­hi­suu­na­le – ko­du­lii­ga ja ka­ri­ka­võist­lu­sed.“

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelRaasiku vallavanem RAUL SIEM astus tagasi