Mis sai tehtud või jäi tegemata teie vallas 2015. aastal ja mida ootate 2016. aastast?

2726

Anija vallavolikogu esimees JAANUS KALEV: „Hindan 2015. aasta heaks. Suutsime Anija vallast lahkujate arvu tõusu peatada, kuigi lootsime, et rohkem tuleb rahvast valda tagasi. Vähemalt on suund sellele, et elanike väljavool peatada.
Koalitsiooni mitmetele lubadustele on 2015. aastaga juured alla aetud, bürokraatiast läbi tuldud, sellega oleme kusagil keskpaigas. Esimesi vilju peaksid nägema 2016. aastal – kergliiklusteede rajamine, raudteejaama ümbruse kordategemine.
Loodame, et saame 2016. aastal lisaks Anija mõisapargi korrastamisele, sinna on lootus saada suuri summasid, hakata tegelema ka Alavere mõisapargiga. Alavere pargi projekteerimisega on alustatud.
Anija valla ja Kehra rahvas ootab kindlasti, millal tervisekeskus rekonstrueeritakse. Soojustame tervisekeskuse katuse ja jääme ootama Euroopa Liidu toetusrahasid, tulevikus peaks Kehra tervisekeskus haldama ka Raasiku ja Aegviidu filiaale.
Oleme saanud väga tubli vallasekretäri, oleme rohkem avatud vallakodanike ja ka ettevõtjate poole. 2016. aasta suhtes olen lootusrikas, usun, et läheb paremini. Segadust tuleb seoses haldusreformiga, enne otsuste langetamist tahame kindlasti analüüsida kõiki võimalikke variante.“

Kuusalu vallavolikogu esimees ENN KIRSMAN: „2015. aasta oli Kuusalu vallavolikogu jaoks arengukavade aasta. Oleme tegelenud erinevate strateegiliste dokumentidega, mis peavad näitama suunda, kuhu vallana lähemas või ka kaugemas tulevikus liikuda soovime.
Kinnitatud said Ida-Harjumaa jäätmekava, haridusvaldkonna arengukava, kultuuri arengukava, sotsiaalvaldkonna arengukava. Lõppjärgus on teede arengukava, soojusmajanduse arengukava, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava ning terviseprofiili menetlemine. 2014. aastal said kinnitatud spordi ja noorsootöö arengukavad. Järgnevatel aastatel peame tublisti pingutama, et valla areng püsiks tõepoolest nendes kavades sätestatud kursil.
2016. aasta suurimaks väljakutseks saab kahtlemata olema hoopis haldusreformi temaatika. Täpsemalt Kuusalu valla ja Loksa linna vabatahtlik ühinemine. Vabariigi valitsus on saatnud menetlusse haldusreformi seaduse eelnõu, mille kohaselt peavad reformi seisukohast olulised otsused olema langetatud juba 2017. aasta alguseks.
Ehkki Loksa linn on teinud Kuusalu vallale ühinemisettepaneku ning Kuusalu selle vastu võtnud juba 2008. aastal, pole selle ajaga ettepanekust kaugemale jõutud. Loodame, et suudame lähiajal läbirääkimiste teele veerenud „kännud“ kõrvaldada ning tähtajaks liituvaid osapooli rahuldavale tulemusele jõuda.“

Raasiku vallavolikogu esimees ANTS KIVIMÄE: „Kohalikus omavalitsuses toimuvad tegevused vastavalt arengukavale. Kuna Raasiku vallas on praegu prioriteet Raasiku põhikooliga seonduv, siis 2015. aastaks arengukavas suuremamahulisi kulutusi ei planeeritud. Möödunud aasta oli Raasiku põhikooli rekonstrueerimiseks ja spordihoone rajamiseks ettevalmistav, täpsustati projekte ja uuriti maksumust ning rahastamisvõimalusi. Kuna siiani on ebaselge, kas me saame raha koolivõrgu korrastamiseks ette nähtud meetmest, siis lisasime 2016. aasta eelarvestrateegiasse laenu võtmise. Järelikult algab ehitustöö. Mida ja millises järjekorras ning mahus, otsustame eelarvemenetluse käigus.
Punkt sai pandud Raasiku põhikooli staadioni ehitamisele. Septembris valmisid uued jooksurajad ning projekt jõudis lõpule.
Kuigi sellest oli pikalt räägitud, tuli riigipoolne soov haldusreformi teostamiseks ikkagi üllatusena. Selle teemaga sai tegeletud alates suvest, vaagitud erinevaid lahendusi. Eks alanud aasta kulgeb tervikuna selle teemaga tegeledes.
Meeldiva uudisena alanud aastaks on, et saime kinnituse raudteepeatuste juurde parklate rajamiseks vajaminevale rahastusele. Arukülas saab tehtud puuduolev kergliiklustee raudteejaamani ja laiendatud raudteejaama parklat. Raasikul saab tehtud uus parkla linna poole suunduva perrooni kõrvale. Samuti on valmimas Raasiku alevikku läbiva kergliiklustee projekt, millele loodame samuti raha leida.
Et säästa küttekulusid, soojustati Arukülas kultuurimaja-vallamaja sokkel.
Möödunud  aastal  tegelesime  põhjalikult  soojamajanduse  arengukavaga. Nüüd, kui volikogu selle kinnitab, saab hakata tegelema süvitsi antud problemaatikaga.
Tegemata asjadest – möödunud aastal jäi tegemata Pikavere mõisa katuse vahetus, kuna selgusid lisanduvad tööd ja vastavalt ka kulud. Töö tehakse käesoleval aastal.
Volikogu ja vallavalitsus tegutsevad piiratud ressursside tingimustes, üritades vähese rahaga teostada projekte, mis puudutavad võimalikult paljusid vallakodanikke. Soovin meile kõigile head uut aastat! Kui õnnelikud või rahulolevad me saame aasta lõppedes olla, on kinni meie  endi tegudes ja mõtetes.”

Eelmine artikkelKülad palusid Kodasoo turbaraba pärast ministrilt abi
Järgmine artikkelURMAS KIRTSI: „Kuusalu valla eelarve on ülikonservatiivne.“