Minister plaanib Harjumaale üht valda

863

Regionaalminister SIIM KIISLERI haldusreformiettepanek on moodustada maakondadest vallad.

Eelmisel nädalal esitas minister Siim Kiisler vabariigi valitsusele uue plaani haldusreformiks – Eestisse jääks 15 valda ja 5 linna, kokku 20 omavalitsust.

Küsisime omavalitsusjuhtidelt, mida nemad sellest ettepanekust arvavad.

Kuusalu vallavanem Kalmer Märtson ütles, tema esialgne arvamus on, et ühest maakonnast omavalitsusüksust teha ei oleks õige: „Harju maakonnas on piirkonnad erinevad, nii suurt valda pole mõtet teha. Ühel pool Tallinna on ühtmoodi, teisel pool teistmoodi probleemid. Kuna haridusasutuste optimeerimisega on vaja tegelda, siis võiksid praegused omavalitsused veelgi suuremaks minna, aga mitte kogu maakonna ulatuses. Tuleks vaadata tõmbekeskuste järgi.”

Anija vallavanem Jüri Lillsoo, ütles, et on nii-öelda ekspromtreformi vastu: „Haldusreformi teema on pidevalt päevakorral, kuid ei ole selgust, millisele sotsiaalmajanduslikule analüüsile need kavad tuginevad. Ma ei ole reformi vastu, kui seda tehakse mõistlikult ja kaalutletult. Küll aga olen vastu sellele, kui ülevalt poolt lihtsalt otsustatakse ning meie rahva arvamust ei küsita.“

Raasiku vallavanem Andre Sepp arvas, et ministri ettepaneku näol pole tegemist haldusreformi, vaid riigi haldusmudeli ümbertegemisega: „Kriisi ajal on ääretult vale sellise ettepanekuga välja tulla. Praegusel raskel ajal on omavalitsused hädavajalikud oma praegustes piirides, valla- ja linnavalitsused on inimestele lähedal ning saavad olla toeks. Regionaalministri reformikava on väga radikaal­ne ning seda võib rakendada  üleöö. Teine võimalus  on jätta praegune olukord. Olen liberaalse maailmavaatega, elu ja vajadused peavad ise asjad paika panema. Kui vallad pole majanduslikult võimekad, peavad nad ühinema, kuid ma ei poolda jõumeetodit.“

Loksa linnapea Helle Lootsmann Sõnumitoojale kommentaari ei andnud, kuigi küsisime.

Harju maavalitsuse pressiteates on edastatud maavanem Värner Lootsmanni seisukoht, et haldusreform on vältimatu, kuid 15+5 pole lahendus: „Olen kindlasti selle poolt, et haldusreform peab olema põhjalik ja pikalt tulevikku vaatav ning see tuleb läbi viia tõhusalt ja kiiresti. Kuid seda ei tohi teha kiirustades. Väljapakutud reformikava on leidnud kriitikat mitmete valdkonna tugevate teadlaste poolt nagu Sulev Mäeltsemees ja Garri Raagmaa. Oma 15. detsembri kirjas regionaalministrile pakkusime koos Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimehe Urmas Arumäe ja Harju Ettevõtluse Arenduskeskuse direktori Kaupo Reedega välja ettepaneku moodustada reformi kavandamiseks laiapõhjaline töögrupp, kuhu kuuluksid poliitikute ja ametnike kõrval kindlasti ka erialateadlased ja tunnustatud eksperdid. See aitaks reformi teostada süsteemselt ning eesmärgistatult.”              

Et leida regionaalministri pakutud üle-harjumaalisele hiidvallale alternatiivi, tegid HOLi esimees ja HEAKi juhataja sel esmaspäeval maavanemale ettepaneku kokku kutsuda  haldusreformi ettevalmistamiseks laiapõhjaline töögrupp. Sinna peaksid kuuluma riigi­asutuste, kohalike omavalitsuste, omavalitsusliitude ja ülikoolide esindajad ning avaliku halduse ja haldusterritoriaalse korralduse eksperdid.

Eelmine artikkelLoksa mälumäng
Järgmine artikkelBalti Spooni saepuru lendab naabertalu õuele