Milline peaks olema Valgejõgi

1826

AS Generaator tahab Kuusalu vallas Kotka külas toota elektrit. Ettevõte on Kotkale Valgejõele rajatud paisu omanik, ent remontida seda ei tohi ega tootmist alustada. Vee erikasutusloa taotlemisel läheb kuues aasta, jõutud on ökoloogilis-majandusliku hinnangu koostamiseni.
Oma sõna on öelda ka kohalikel elanikel, kellelt küsitakse arvamust, millisena tahaksid tulevikus Valgejõge näha – kas paisutatuna ja hüdroelektrijaamaga või paisuta. Kotkal on vesiveski olnud 150 aastat, vesiveskeid on olnud ka üles- ja allavoolu. Oletused on erinevad, mis saab jõest, kui paisu pole.
Küsimustikule on võimalik vastata Kotka piirkonna elanikel-maaomanikel, ehk kõigil ümberkaudsetel, kellele läheb Valgejõgi korda. Küsimustiku leiab Kolgaküla Seltsi Facebookist. Paberil saab vastata, kui võtta ühendust seltsi tegevjuhiga.

Eelmine artikkelPriske ausamba juures infotahvel
Järgmine artikkelKARLI LAMBOT sai Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemedali