Miks Raven OÜ tõstab alates 1. jaanuarist vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda?

2406

Vastab Raven OÜ tegevjuht TIIT REEDER:

„Raven osutab veeteenust Aruküla ja Raasiku alevikes, Peningi, Härma, Kalesi ja Perila külades. Uuendasime aastatel 2011 ja 2012 veesüsteeme ning reoveepuhasteid Raasikul ja Arukülas. Raasikul on uus veetöötlusjaam majandus- ja joogivee saamiseks ja renoveeriti Tehase tee puurkaev-pumbamaja, kuhu paigaldati liigse raua väljavõtmiseks liivafiltrid. Arukülas on renoveeritud kaks puurkaev-pumbamaja. Raasikul Tehase teele ehitati uus reoveepuhasti ja renoveeriti Aruküla reoveepuhasti. Vähenes oluliselt saasteainete laskmine loodusesse.

Veesüsteemide   rekonstrueeri­miseks ja joogivee kvaliteedi parandamiseks on ELi toetusfondidest eraldatud 1 644 437 eurot, Raasiku vald osaleb 310 000  euroga,  Raveni  omaosalus on 368 130 eurot. Omafinantseeringu jaoks võttis Raven laenu ja nüüd tuleb asuda seda tagasi maksma. Selle töö tulemusena on Arukülas ja Raasikul puhas joogivesi, mis peaks elanikele head meelt tegema.

Laenuraha ja suurenenud ekspluatatsioonikulude katmiseks tuleb tõsta hindu. Uues süsteemis on rohkem seadmeid ja kasutatakse kemikaale. Eesmärk oli saada reoveepuhasti, mis võimaldab reovett paremini puhastada ja loodusse lasta.

Enne renoveerimistööde algust oli meie vee hind Harjumaal kõige madalam. Hinnatõus on põhjendatud KIKis kooskõlastatud finantsmajandusliku analüüsiga. See näitab, et nende hindadega saame laenu maks­tud. Hinnataotluse esitasime konkurentsiametile, kooskõlastus tuli 30. mail. Protsess võttis aega 3 kuud, täita tuleb dokumente ning kulusid põhjendada.

Eelmised hinnad kehtivad 1. märtsist 2012. Uuest aastast hakkavad füüsilised isikud vee kuupmeetri eest maksma 1,66 eurot senise 1,4 euro asemel ning juriidilised isikud 1,72 eurot senise 1,456 euro asemel.

Kanalisatsiooniteenuse hind, mis on praegu füüsilistele isikutele 1,29 eurot kuupmeetrilt, tõuseb jaanuaris 1,87 euroni ning juriidilistel isikutel 1,64 eurolt 2,18 eurole kuupmeetri eest. Veemõõtja  puudumisel on  kehtestatud kulunorm inimese kohta kuus sõltuvalt elukohast 2-3,33 eurot kuupmeetri eest. Hindadele lisandub käibemaks.“

Eelmine artikkelAruküla noored olid edukad Harju koolidevahelisel rahvastepalli MV-l
Järgmine artikkelAnija uus vallavanem on ARVI KAROTAM