Miks lahkute Kuusalu Soojuse juhatuse esimehe kohalt?

1197

OÜ Kuusalu Soojus juht KALLE KÜNGAS: „Augusti alguses sai mu kolmeaastane tööleping läbi. Kui kandideerisin Kuusalu Soojuse juhi kohale ja osutusin valituks, siis sooviti sõlmida leping kolmeks aastaks. Olin sellega arvestanud, kaks kuud enne lepingu lõppemist teatasin ettevõtte nõukogule, et ei soovi lepingut pikendada. Nõukoguga olid läbirääkimised, nõustusin lepingut pikendama kuni selle aasta lõpuni.

See on elu normaalne kulg. Ei saa öelda, et mulle ei meeldiks Viimsist Kuusalus tööl käia, kuid tuleb tunnistada, et tööd on olnud kõvasti rohkem, kui eeldasin. Mu eesmärk on, et äramineku ajaks oleks Kuusalu Soojuses planeeritud tööd tehtud ja suuremad probleemid lahendatud.

Üks probleem on katlamajaga. Hakkepuidu katel on suhteliselt uus, neli ja pool aastat tagasi ehitatud, kuid sel kevadel avastasime katlal lekke. Enne kümmet aastat ei oleks tohtinud niisugune asi juhtuda. Koostöös tehasega parandasime selle suvel ära, kuid proovisurvestamisel tekkis teine leke ja see on suhteliselt ebamugava koha peal. Olukord on meie jaoks murettekitav, sest praegu kütame gaasiga. Õnneks on ilmad soojad, energiakulu väike. Tarbijatele on soojahind konkurentsiameti fikseeritud, nemad maksavad selle järgi, kuid ettevõttele on selline olukord kahjumlik. Loodame novembris ka teise lekkiva koha korda saada ja alustada kütmist hakkpuiduga. Enne ma ära ei lähe, kui katla saame korda.

Teine probleem on seotud sellega, et tootsime soojusenergiat viimastel aastatel kahjumiga. ÜVK projektile antud abirahadega käib kaasas kogu meie raamatupidamise üksikasjalik kontroll. Üks tulemus on kahtlus, et veemajanduseks antud abiraha kasutatakse soojamajanduse arvete tasumiseks. Laenu saanud ettevõtet peetakse jätkusuutlikuks, kui pärast laenuga seotud kohustuste täitmist jääb ettevõttel raha vähemalt 25 protsenti. Meil paraku ei ole ühelgi eelnenud aastal jäänud. 2014. aastal jõuame nõuetes toodud tasemeni.

KIKi finantskontroll tegi ettekirjutuse, võlateeninduse katte 1,25kordseks tagamiseks on vajalik vallal suurendada OÜ osakapitali 2013. aastal 85 000 euro võrra. Kuigi osa nõudmisi ja ettekirjutusi tunduvad ülemäära ranged, on need tehtud ilma emotsioonideta ja vaid matemaatikat kasutades.

Kuusalu aleviku ÜVK-ehituses torustiku tööd lõpevad 3-4 nädala pärast. Järgmisesse aastasse jäävad haljastuse taastamised. Usun, et uuel juhatuse esimehel on juba lihtsam.“

Eelmine artikkelTeeme koos riigi, Stenbockide ja vallaga Kolga mõisaansamblist Lahemaa rahvuspargi uue keskuse
Järgmine artikkelJoaveski rahvamaja avapeol mängis legendaarne bänd VESKIPOISID