Miks Kuusalu vald ei maksa Loksa linnale Loksa gümnaasiumis õppivate vallalaste eest küsitud summat, vaid ligi poole vähem?

1376

urmas
Vastab Kuusalu vallavanem URMAS KIRTSI:

„Loksa linn küsis iga Kuusalu vallas elava ja Loksa gümnaasiumis õppiva lapse eest kohamaksu 131,9 eurot kuus. Vabariigi valitsus on kehtestanud üldhariduskoolide õppekohtade tegevuskulu piirmääraks 74 eurot kuus. Kuusalu valla naaber­omavalitsused on öelnud, et järgivad vabariigi valitsuse soovitust ega maksa rohkem. Isegi kui Kuusalu vald tahaks, ei saa Loksa linnale tasuda rohkem.

Kuusalu volikogu kinnitas 2011. aasta vallaeelarve, kus on kavandatud Loksa linnale makstavaks summaks 74 eurot valla õpilase eest kuus. Eel­arve kehtestamise otsus oli volikogus üksmeelne.

Loksa linnavalitsus esitas Kuusalu vallavalitsuse palvel kooli kulude eelarve ning saime selgust, milliseid kulusid plaanitakse. Üsna suur osakaal oli remonditöödel.

Kuusalu volikogu majanduskomisjon, vallavalitsus ja ka koalitsioon arutasid Loksa taotlust ning seisukoht oli kõigil sama, Kuusalu vald ei tasu rohkem kui 74 eurot kuus. Kuusalu vald ei pea kinni maksma varasematel aastatel tegemata jäetud töid ehk kõiki neid investeeringuid, mida Loksa linn kavatseb lühikese aja jooksul 2011. aastaga teha.

Vabariigi valitsuse kehtestatud piirmäär on selge sõnum omavalitsustele, et peaksid üle vaatama kulud koolile, leidma kokkuhoiu võimalusi.

Ka Loksa linn võiks vaadata ja endalt küsida, miks on gümnaasiumi õpilaskoha maksumus nii suur. Igal juhul saab majandada odavamalt.“

Eelmine artikkelKulu põleng
Järgmine artikkelKuusalu laadal oli üle 2500 külastaja