Mida kujutab endast Anija vallas plaanitav ettevõtlusmess?

705

tiit
Vastab Anija vallavanem TIIT TAMMARU:
„Tahame korraldada aprillikuus Kehra gümnaasiumis messi meie valla ettevõtjatele. See annab võimaluse kohalikel ettevõtjatel reklaamida oma tegevust ning tutvustada endid kohalikele inimestele. Meie soov on, et ettevõtete käibed jääksid oma valda ning inimesed saaksid kasutada nende teenuseid ja toodangut. Paljud ei tea, millega ettevõtjad Anija vallas tegelevad, messil saavad nad ennast eksponeerida.

Messi raames tahame korraldada ka ettevõtluse teabepäeva, kus tutvustatakse uusi seadusi ja nõudmisi ning ettevõtluse abistamise variante. Siin peaks meile appi tulema sihtasutus Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, mis on lubanud tutvustada ettevõtluse toetamise ja arenemise võimalusi.

Töötute abistamiseks soovime korraldada tööturu-uuringu, et välja selgitada, kas ettevõtetel oleks pakkuda kasvõi ajutisi töökohti. 2009. aasta seisuga on Anija vallas 338 registreeritud töötut, tegelikkuses võib neid olla üle 500. Mess annaks neile võimaluse kohtuda potentsiaalsete töö-andjatega ning ettevõtetele leida lisatööjõudu. Vajadusel toetab vallavalitsus töösoovijate koolitamist.

Anija vallas on praegu ettevõtlusega tegelejaid 429. Messil loodame neist näha 20-30. Püüame suuremate ettevõtetega ühendust võtta, kuid kindlasti võivad ettevõtjad ise vallavalitsusega kontakteeruda. Loodan, et huvi messi vastu on suur, sest sellised üritused annavad tõuke kogu valla arenguks.“

Eelmine artikkelAlkoholi vargus
Järgmine artikkelARVO HAUG plaanib Peningi küla keskusena hooldekodu