Mesikäpad ärkavad taliuinakust

720

Käes on karude taliuinakust virgumise aeg. Pika talve maganud pruunkarud on ärgates näljased ning võivad toiduotsinguil kahjustada ka mesitarusid, mida tasuks kaitsta.

Esimeste ärganud ja ringiliikuvate karude jälgi on juba nähtud. Kuna karu on väga hea haistmisega, järjekindel ja tugev loom, võivad kord juba karu poolt avastatud mesilas kahjustused osutuda väga suurteks ja kesta pikka aega.

Keskkonnaamet soovitab mesinikel võtta kasutusele abinõusid  karude poolt mesitarudele tekitatavate kahjustuste ennetamiseks. Parim viis on ümbritseda mesitarud  korralikult paigaldatud ja töötava, vähemalt viietraadilise elektrikarjusega. Lisaks võib mesitarude kaitseks elektrikarjust kombineerida tavalise tugeva ja vähemalt 1,5 meetri kõrguse võrkaiaga, kasutada visuaalseid, akustilisi ja keemilisi peleteid.

2010. aastal tekitasid pruun­karud Eestis mesitarusid rüüstates kahju 39 mesinikule, kahjustades kokku 76 mesitaru. Kuivõrd pruunkaru on levinud kogu Eesti mandriosas, siis esines ka karude poolt mesinikele tekitatud kahjusid ühtlaselt üle mandri. Enam oli kahjustusjuhte Harju- ja Raplamaal.

Keskkonnaamet kompenseerib mesinikele kahjud kokku 12 350 euro (193 249 krooni) ulatuses. Tuletame mesinikele meelde, et karukahjude hüvitamisel hinnatakse omavastutuse osa määramisel meetmeid, mida on kasutatud kahjude ennetamiseks. Keskkonnamet hüvitab ka asjakohased kulutused, mis on tehtud kahjustuste vältimiseks.