Meie koduvald Anija

1881
ARVI KAROTAM, Anija vallavanem
ARVI KAROTAM,
Anija vallavanem

Minult on sageli küsitud, millal Anija mehed Tallinna tulevad. Vara veel! Täna tunnen, et Anija valda juhtides saan pealinna ja Brüsseli abi kaasates olla toeks oma kodukandile. Hea meel on tõdeda, et tänased tulemused on saavutatud tänu vallavalitsuse ja volikogu heale koostööle, vallarahva toetusele. Millest üheskoos kolm aastat tagasi alustasime? Ennekõike ümbruse korrastamisest ja kõrgete eesmärkide seadmisest, uskudes et Anija vallast saab üks Eestimaa parima elukeskkonnaga valdu.
Mul on hea meel, et vallarahvas on siin aktiivselt kaasa löönud. Talgutega sai korrastatud Anija mõisa park, „Anija lüliti“ projekti raames tehti teoks 19 erinevat projekti ning Kehra aiaringi abiga rajasime uued lillepeenrad. Vallas ringi liikudes tuunen rõõmu korralikult pügatud murust, uue värvi saanud hoonetest ja lillerohketest aedadest. Selleks, et meie elanike loodud ilu ka kaugemale paistaks, taastasime Kauni Kodu konkursi, mille eelmise aasta võitjaid tunnustas äsja ka Harju maavanem. Kehras on uuendatud peatänava äärset haljastust, maha võetud mitmed vanad ja kuivanud pargipuud.
Mille põhjal teevad inimesed otsuse oma elupaiga valikul? Arvan, et määravaks saab teede ja tänavate seisukord, kooli ja lasteaia olemasolu ning vaba aja veetmise võimalused. Järjest olulisem on töökohale kiire ligipääs ja turvaline elukeskkond. Tundub, et Anija vallavalitsuse tegevus vastab elanike ootustele, sest meie valla elanike arv on tõusuteel. Selle aasta suuri investeeringuid oleme ette valmistanud pea kaks aastat, mille esimesi tulemusi näeme tänavu sügisel. Tänavuse aasta investeeringute maht on ligi 3,6 miljonit eurot, mis on kolm korda suurem kui kahel eelneval aastal kokku. Oleks patt jätta valla arenguks kasutamata Euroopa Liidu ja teiste allikate toetusrahasid. Suurim ELi toel valmiv objekt on Kehra raudteejaama ühendusteede projekt. Ootame suure huviga 13. oktoobril vallarahvast staadioni pidulikule avamisele. Sügisel valmib staadioni puhkealal ka uue liuvälja alusplats. Kehra uus staadion ja mänguväljakud loovad tingimused uute spordialade arenguks ja rekordite püstitamiseks. Oktoobri alguses lõpeb ka lasteaia Lepatriinu kapitaalremont. Vana lasteaiahoone uueks tegemine on võtnud planeeritust kauem aega. Suur tänu kõigile lapsevanematele ja lastele mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest! Sel suvel soojustati ka lasteaia Lastetare fassaad, uued aknad sai Alavere lasteaed Mõmmila. Usun, et laste heaolu nimel tehtud pingutuste vilju näeme juba lähiaastail. Lõpetamisel on ka Anija mõisa pargi renoveerimine. Pargi prantsuse aed on saanud oma ajaloolise kuju. Järgmisel aastal loodame toetusrahade abil alustada mõisa peahoone ja aida restaureerimist. Järgmistel aastatel investeeringud jätkuvad.
Juba sel sügisel valmib kogu valla elektrivalgustuse kaasajastamise projekt, mille teostuse kogumaksumus on ligi miljon eurot. Kehra kooli vilistlaste eestvõttel valmis kooliõue rekonstrueerimise projekt, mis ootab lähiaastail samuti teostamist. Valminud on Kehra tervisekeskuse eskiisprojekt, renoveerimine algab uuel aastal. Vabariigi valitsuse otsusega eraldati selleks üle 400 000 euro toetusraha. Suur unistus meie valla elanikele on Kehra uus kultuurikeskus, mis on sisse kirjutatud äsja vastuvõetud arengukavva.
Lõpuks ühinevate valdade nimest. Ajaloos on tõestatud, et Anija mehed on visad ja võitlevad lõpuni. Head vallaelanikud, teie arvamus nime arvamusküsitluses on väga oluline! Anija vald – siin on hea elada!