Meeldetuletus jäätmevaldajatele Kuusalu vallas

1964

MAILIS VIRVE,
Kuusalu valla
keskkonnaspetsialist

Kuusalu valla jäätmevaldajatel on soovitav tutvuda valla  jäätmehoolduseeskirjaga.  Meeldetuletuseks väljavõtted ja selgitused mõnest olulisemast.
Kõik jäätmevaldajad on liitunud jäätmeveoga automaatselt. Kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi jäätmete üleandmise kohustusest. Kui kinnistu seisab tühjalt või te kasutate seda perioodiliselt,   näiteks   ainult   suvel,   siis   sel­leks, et graafikujärgsed veod peatada, tuleb vallavalitsusele esitada korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus. Vastasel juhul võib tabada  ebameeldiv üllatus tühisõiduarve näol. Kindlasti tuleb võtta jäätmevedajaga ühendust ka sel juhul, kui teieni ei ole eeltäidetud leping jõudnud.
Hajaasustusalal on jäätmete vedu kohustuslik minimaalse tühjendussagedusega iga 12 nädala tagant, tiheasustusalal iga 4 nädala tagant. Kui tiheasustusalal on mõne pere või kinnistul üksi elava inimese jaoks tühjendussagedus iga 4 nädala tagant liiga sage, siis on võimalik mahuti väiksema vastu välja vahetada või leppida naabriga kokku ühise mahuti kasutamises. Ühise mahuti kasutamiseks on vaja pöörduda vallavalitsuse poole, kes annab selleks nõusoleku. Lepingukandjaks jääb küll üks jäätmevaldaja, kuid mõlemad kinnistud on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga nii nagu peab.
Juurdepääsuteed peavad olema suurele autole piisava kandevõimega ning autosõitu ei tohi takistada oksad. Prügiveoki jaoks peab olema tee kohal vaba kõrgus vähemalt 4,5 m ja tee laius vähemalt 3,5 m. Oksad ja muud takistused võivad autokatusel olevaid juhtmeid, lampe ja voolikuid kahjustada. Mõnigi kinnistuomanik on saanud palve puid kärpida. Esialgu võib see ehk tekitada pahameelt, kuid tuleb olukorda näha ka jäätmevedaja seisukohast, sest tehnika on kallis ja õlivoolikute purunemine võib kaasa tuua keskkonnareostuse või rikkuda kolmandate isikute vara.
Probleeme teenindamisel tekitavad ka libedad ja lumised tee­olud, samuti peab olema võimalik tupikteedel veoki ümber pööramine. Juhul, kui selline koht puudub või ei ole piisava kandevõimega, tuleb vedajaga kokku leppida uus mahuti asukoht.
Halbade teeolude korral on vastutus autojuhil ning tema otsustab, kas teelõik on veokiga sõitmiseks ohutu  (näiteks 17.01 ja 18.01 käis puksiiriabi mõlemal päeval libeduse   tõttu   hättasattunud   prügiveokit päästmas). Liigse riski võtmine võib kaasa tuua probleeme alates veoringide hilinemisest kuni väga suurte varaliste kahjudeni.
Jäätmevedaja poolne suur palve kinnistuomanikele oli teenindamise probleemidest kiire tagasiside andmine – juhul, kui jäätmete äraveo päeval teenust ei osutatud, siis teavitada vedaja klienditeenindust juba järgmisel päeval.
Kuigi lepingu sõlmimine ei ole tingimata kohustuslik, on see vägagi soovitatav. Leping tuleb sõlmida juhul kui: soovite, et mahuti võetakse Teie aiast või õuest, tahate lisateenuseid (mahuti käsitransport pikemalt kui 10 m, tõkkepuu avamine) või soovite täpsustada mahuti asukohta, maksetingimusi, arve saamise viisi ning kontakt­andmeid.

Eelmine artikkelValla rendileping Kolga valitsejamaja kasutamiseks
Järgmine artikkelSport