MAR­JE VIIR­MANN tu­li taas Ees­ti meist­riks

476
MARJE VIIRMANN. Foto Andrus Nilk

Ani­ja val­la aas­ta sport­la­ne, orien­tee­ru­ja Mar­je Viir­mann või­tis tä­na­vu kolmanda Ees­ti meist­ri­võist­lus­te kuld­me­da­li. Pü­ha­päe­val Jär­va­maal Val­ge­ho­bu­se­mäel pee­tud ka­hek­sa­ki­lo­meet­ri­sel pi­ka ra­ja võist­lu­sel oli te­ma edu va­nu­sek­las­si N55 võit­ja­na Elin Il­ve­se ees üli­napp, mõ­le­ma­le võe­ti sa­ma lõ­puaeg 1:20.28.

Mar­je Viir­man­ni sõ­nul ei tead­nud ta liid­ri­ko­hal joos­tes, mis sel­ja­ta­ga toi­mub: „Ühis-
s­tar­dist võist­lu­si on ol­nud ju­ba aas­taid, ena­mas­ti olen jooks­nud ük­si ees. See­kord and­sin või­ma­lu­se ka teis­te­le, te­gin alg­jär­gus vea.”

Ees­ti meist­riks kroo­ni­ti Mar­je Viir­mann ka ta­va­ra­jal ja tea­te­võist­lu­sel Har­ju OK nais­kon­nas. Hooa­ja suu­ri­maks kor­da­mi­ne­kuks pi­das keh­ra­lan­na ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­si, kus päl­vis koos el­va­lan­na Ai­ri Al­ne­ki­ga nais­kon­da­de ül­dar­ves­tu­ses pronks­me­da­li ning või­du ve­te­ra­ni­de klas­si­des N40 ja N50: „Et­te­val­mis­tus käis sel­leks, orien­tee­ru­mi­se võist­lu­sed pol­nud sa­ma täht­sad ja võib-ol­la see­tõt­tu te­gin üs­na pal­ju vi­gu.”

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la aas­ta ha­ri­dus­töö­ta­ja no­mi­nen­ti­de vas­tu­võtt
Järgmine artikkelSõnumitoojas 7. oktoobril