MARIANN LUI­SE TRILL­JÄRV Kol­gast tu­li Ees­ti meist­riks

1696
MA­RIANN LUI­SE TRILL­JÄRV koos tree­ner IL­VARD EE­RIK­SOO­GA.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 17.-18. märt­sil toi­mu­sid Tal­lin­nas Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Ees­ti tal­vi­sed meist­ri­võist­lu­sed U14 ja U16 va­nu­se­klas­sis.

Ku­ni 14aas­tas­te tüd­ru­ku­te 600 meet­ri jook­sus või­tis 12aas­ta­ne Kol­ga koo­li 5. klas­si õpi­la­ne Ma­riann Lui­se Trill­järv Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist 1.48,02 mi­nu­ti­ga kuld­me­da­li. Te­ma tree­ner on Il­vard Ee­rik­soo.

Kol­ga koo­li õpi­la­sed võit­sid ka tei­se me­da­li – 15aas­ta­ne Ta­niel Kurg (Tal­lin­na SS Ka­lev) saa­vu­tas ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te kuu­li­tõu­kes 3. ko­ha­le. Ta tõu­kas 4ki­lo­gam­mist kuu­li 13.38 meet­rit.

Pronks­me­da­li või­tis ka 15aas­ta­ne And­rei Bek­ker (Kuu­sa­lu SK), kes oli kol­mas ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te 1500 meet­ri jook­sus isik­li­ku re­kor­di­ga 4.53,42 mi­nu­tit. And­rei Bek­ker te­gi meist­ri­võist­lus­tel kaa­sa veel kol­mel alal. Tei­vas­hüp­pes sai ta 12. ko­ha (2.80 meet­rit), kõr­gus­hüp­pes 15. ko­ha (1.55 meet­rit) ning kau­gus­hüp­pes 16. ko­ha (5.14 meet­rit). And­rei Bek­ke­ri tree­ner on Aar­ne Ida­vain.

Eelmine artikkelAni­ja Lü­li­ti­le esi­ta­ti 31 ideed
Järgmine artikkelOtsus­ta­tud: Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool muu­tub taas 6klas­si­li­seks