MAR­GUS MO­LOK ja IN­GA LEO­KE-BO­SEN­KO Ani­ja vo­li­kok­ku veel ei naa­se

75
Anija vallamaja

Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon pi­ken­das vo­li­ko­gus­se va­li­tud ka­he liik­me vo­li­tus­te pea­ta­mi­se täh­tae­ga. EK­RE ni­me­kir­jas vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nud Mar­gus Mo­lo­ki vo­li­tu­sed olid te­ma aval­du­se alu­sel es­ma­kord­selt pea­ta­tud 1. märt­sist 31. au­gus­ti­ni, see­jä­rel pi­ken­da­ti se­da 31. det­semb­ri­ni. Det­semb­ris esi­tas Mar­gus Mo­lok uue aval­du­se ning va­li­mis­ko­mis­jon pi­ken­das ot­sust te­ma vo­li­tus­te pea­tu­mi­se koh­ta ku­ni 30. juu­ni­ni. Mar­gus Mo­lo­ki asen­dus­lii­ge vo­li­ko­gus on Vei­ko Mä­gi EK­RE ni­me­kir­jast. Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­nud In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko esi­tas Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se oma vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks ala­tes eel­mi­se aas­ta 1. juu­list ku­ni 31. det­semb­ri­ni. Möö­du­nud aas­ta lõ­pus pi­ken­das vo­li­ko­gu te­ma aval­du­se alu­sel ot­sust vo­li­tus­te pea­ta­mi­se ko­ha ku­ni tä­na­vu 30. ap­ril­li­ni. In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko asen­dus­liik­me­na jät­kab vo­li­ko­gus Han­nes Pik­kel kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast.

Eelmine artikkelOoda­tak­se et­te­pa­ne­kuid Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­vald­kon­na ja noor­soo­töö aren­gu­ka­va­des­se
Järgmine artikkelKoha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi sü­gis­voo­ru toe­tu­sed