Mä­les­ta­ti Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nuid

35

Va­ba­dus­sõ­jas või­del­nu­te mä­les­tu­se­päe­val 3. jaa­nua­ril ase­ta­sid Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev ja val­la­va­nem Rii­vo Noor koos MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam esin­da­ja­te An­ne Oruaa­sa ja Pi­ret Mõt­tu­se ning kait­se­liit­las­te­ga pärjad Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­mär­ki­de juur­de Voo­sel, Vet­las, La­hin­gu­väl­jal ja Pris­kel ning Keh­ra jaa­ma­hoo­nel asu­va mä­les­tus­tahv­li juur­de. Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp ning hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets süü­ta­sid küün­la Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­nast Ees­ti va­ba­du­se eest lan­ge­nu­te mo­nu­men­di ja­la­mil Raa­si­kul ning Pe­nin­gil Va­ba­dus­sõ­ja soo­mus­ron­gi num­ber 2 üle­ma, ko­lo­nel­leit­nant Jaan Le­pa ko­du­ta­lu juu­res mä­les­tus­ki­vi ees. Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt ja kommunikatsioonispetsialist Ere Uibo asetasid pärjad Valklas mälestuskivi ja Kuusalus Vabadusõja ausamba juurde, osa lesid kaitseliitlased, noorkotkad ja naiskodukaitsjad.

Eelmine artikkelVAI­NO NAPP kir­ju­tas raa­ma­tu Pi­ka­ve­re kan­di mees­te sõ­ja­lu­gu­dest
Järgmine artikkelHC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per tõi ko­du­lin­na Ees­ti ka­ri­ka