Maavanem soovitab Kuusalu volikogul sundvõõrandada Turbuneeme sadama tee

1559

Harju maavanem saatis Turbuneeme elanike taotluse peale Kuusalu volikogu esimehele kirja.

Harju maavanema Värner Lootsmanni kirjast Kuusalu vallavolikogu esimehele Tõnu Tammele teatas  maavalitsuse avalike suhete nõunik Kaarel Kose möödunud neljapäeval pressiuudisega. Kiri jõudis Kuusalu vallamajja ja sealtkaudu ka Sõnumitooja toimetuseni päev hiljem, eelmisel reedel.

Maavanem kirjutab, et 7. juulil pöördusid tema poole kirjaga Pärispea poolsaare külade elanikud ja kalurid ning MTÜ Erulahe Rannarahva Selts. Nad tegid ettepaneku algatada Turbuneeme Sadama kinnistule juurdepääsutee sundvõõrandamine, sest see läbib Kaido Saarma kinnistuid, kuid kalurite juurdepääs Sadama kinnistule on takistatud. Juurdepääsutee kasutamise küsimusest räägiti ka kevadel Viinistul, kui maavanem külastas Kuusalu valda ja kohtus seal kohalike elanikega.

Maavanema kirjas on lause: „Kohtumisel väljendati rahulolematust kohaliku omavalitsuse tegevuse suhtes seoses selle tee eraomandisse andmisega, sest lahendamata jäeti rannarahva juurdepääsu küsimus sadama alale. Tegemist on põlise juurdepääsuteega sadamale ja selle tee ääres olevatele kinnistutele. Jaan Manitski on aru saanud rannarahva murest ja andnud piirkonna rannakaluritele loa tema omandis olevas sadamas paatide hoidmiseks ja kalal käimiseks. Ta toetab tee munitsipaalomandisse võtmist.”

Värner Lootsmann lisab, et on veendunud, Kuusalu vallavolikogul ja -valitsusel tuleb leida lahendus juurdepääsutee avaliku kasutamise küsimuses ning palub igati kaaluda tee munitsipaalomandisse jätmist. Ta lisab, et omavalitsusel on võimalus kaaluda ka uue tee rajamist sadamasse piki Kaido Saarma kinnistute piiri ja sundvõõrandada selle tee alune maa, või kitsendada Kaido Saarma kinnisomandeid sundvalduse seadmisega.

Maavanema kirjale on lisatud Pärispea poolsaare elanike kiri, sellele on alla kirjutanud 12 inimest, enamik neist kohalikud kalurid, aga ka Jaan Manitski.

Turbuneeme sadamakai omanik Jaan Manitski lausus Sõnumitoojale, et tegu on külarahva omavahelise probleemiga: „Minul on teine sadam, mulle pole seda vaja. Heameelega näeksin, et külarahvas saaks sealt minna merele. Rääkige Turbuneeme inimestega.”

Erulahe Rannarahva Seltsi juht Linda Metsaorg jutustas, et allkirjade kogumise aktsiooni algatasid külamehed: „Neil on juba pikka aega probleem. Suurte võrkude ja rüsadega on raske madalas vees merele minna, samas on olemas tühi kai, mida lubatakse kasutada. Mehed on rääkinud, kui on sinna läinud, tuleb Kaido Saarma ütlema, et läbipääsu pole. Ta on teele ette pannud puu, kolme kinnistu elanikud, kes sama teed pidi koju sõidavad, peavad seda karjakopli mulku avama. Ka on omanik pannud sildid, et sadama territooriumile pääs keelatud.”
 
Kaluriühistu Räpsa juht ja Turbuneeme külavanem Aivo Janter rääkis, et kuulis allkirjade kogumisest ning kõneles sellest ka mõne kaluriga: „Ütlesin, et ise müüsime Räpsa omanikena sadama maa, saime selle eest raha ja nüüd nõuame müüdud maale teeõigust. See on sama, kui müün auto ja mõni aeg hiljem nõuan, et tegelikult tahan sellega ka ise sõita. Suurte rüsadega on sadamakailt parem merele minna, kuid mina lähen merele enda kodu lähedalt.”

Kuusalu vallavolikogu esimees Tõnu Tamm ütles, et on kirjaga tutvunud ning edastab selle vallavalitsusele, kes seaduse järgi saab esitada volikogule sundvõõrandamist puudutava otsuse-eelnõu. Kuusalu vallavolikogu järgmine istung on augustis.

Volikogu esimees märkis, et uuris ametnikelt, vallamajja ei ole Turbuneeme sadama juurdepääsutee küsimuses seni keegi ametlikult pöördunud: „Kõigepealt tuleks Kaido Saarmaga kokku leppida tee kasutamise tingimuste osas. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis võib kaaluda sundvõõrandamist. Samas teeb selle keeruliseks asjaolu, et tee ei vii avalikus kasutuses oleva objektini, kai on eraomanduses.”  

Kuusalu valla munitsipaalvara spetsialist, endises Loksa vallas maanõunikuna ametis olnud Rein Kiis nentis, et on suusõnaliselt Turbuneeme teeprobleemist kuulnud, kirja pole otse vallamajja saadetud, nüüd kirjutati maavanemale.

Ta sõnas, et tegemist on eraomandis olevate naaberkinnistute omanike omavahelise probleemiga  – sadam ei kuulu vallale, vaid eraomanikule. Juurdepääsutee küsimuses lepivad kõrvutiolevate kinnistute omanikud kokku või pöörduvad vaidluse lahendamiseks kohtu poole.
Rein Kiis ütles veel, et ei ole nõus maavanema kirjas avaldatud vihjega omavalitsuse tegevusetuse kohta: „Kui kaluriühistu Räpsa müüs Turbuneeme sadamat, tekkis vaidlus, kellele kuulub kai  – kas Räpsale või Viinistu kalatehasele. Nõukogude korra lõppemisega jagati Kirovi kolhoosi varad ümber, küsimus oli, kuidas midagi oli dokumenteeritud. Kui hakkasime Räpsa müüdud kinnistut vormistama uuele omanikule, selgus, et sadamakai üle käis vaidlus. Ütlesime, las kohus lahendab, kellele kai kuulub, ning siis lepivad eraomanikud teeasjus kokku.”

Turbuneeme sadama ees olevate kinnistute omanik Kaido Saarma viibib praegu välismaal ning temaga ei olnud võimalik kommentaari saamiseks telefoni teel ühendust võtta.